Meeste Belgen noemen zich katholiek

Dinant. beeld Pixabay

Van alle Belgen noemt ruim de helft zich rooms-katholiek, maar slechts 1 op de 10 Belgen beschouwt zichzelf als praktiserend katholiek.

Dat blijkt uit het woensdag verschenen jaarrapport 2018 van de Rooms-Katholieke Kerk in België.

De Rooms-Katholieke Kerk in België beschikt niet over een centraal register van het ledental. In het jaarraport, dat voor het eerst verschijnt, wordt een schatting gegeven. De kerk baseert zich daarbij op peilingen van onderzoeksbureau’s.

Het jaarrapport meldt dat in de kerk 163.000 vrijwilligers actief zijn. Ruim 52.000 jongeren volgen catechese. De acht bisdommen en het landelijk dienstencentrum bieden werkgelegenheid aan 278 mensen. Van de 2300 bedienaars in de eredienst zijn 340 vrouwen. In zorgvoorzieningen voor zieken en ouderen werken bijna 500 pastores. In gevangenissen werken 43 betaalde aalmoezeniers. De belangrijkste bedevaartsoorden zijn Scherpenheuvel, Oostakker, Banneux en Beauraing.