Meerdere samenwerkingsgemeenten CGK willen vrouw in ambt

beeld André Dorst

Een groeiend aantal samenwerkingsgemeenten in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) wil vrouwelijke ambtsdragers. De classes houden vast aan de landelijke richtlijnen.

Dat blijkt uit de classisverslagen in het vrijdag verschenen nummer van het CGK-orgaan De Wekker.

De samenwerkingsgemeente van christelijk gereformeerden en Nederlands gereformeerden in Nieuwegein nam het besluit de ambten voor vrouwen open te stellen. De classis Utrecht besloot daarop haar „afkeuring” uit te spreken, maar er „op dit moment geen consequenties aan te verbinden.” In een bijzondere kerkvisitatie zal met de kerkenraad van Nieuwegein verder worden gesproken. De inzet is „om met elkaar de kerkelijke weg te blijven bewandelen.”

Binnen de CGK geldt de regel dat „vrouwelijke leden van de gemeente geen passief kiesrecht hebben wanneer een van de kerkverbanden van de samenwerkingsgemeente daarvoor niet de ruimte geeft.” De CGK kennen geen vrouwelijke ambtsdragers; de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), met wie een groot aantal cgk’s samenwerken, wel.

De samenwerkingsgemeente van Rotterdam-Zuid (CGK-GKV) wil vrouwelijke diakenen instellen. De classis Rotterdam gaf aan dat hier kerkordelijk geen ruimte voor is. Ze verwees naar de generale synode, die later dit jaar over samenwerkingsgemeenten zal spreken.

De kerken in Gouda en Den Haag gaan allebei in appel bij de particuliere synode tegen het besluit van de classis ’s-Gravenhage om een zogeheten instructie over vrouw en ambt niet door te sturen.

De samenwerkingsgemeente van christelijke gereformeerden en vrijgemaakt gereformeerden in Hilversum krijgt een extra kerkvisitatie. Binnen de gemeente is „eenparigheid ontstaan rond vrouw en ambt, die niet overeenkomt met de uitspraak van de CGK-synode dat voor samenwerkingsgemeenten de minst verstrekkende kerkorde geldt.”

Op de tafel van de classis Zwolle lag een instructie van de gemeente Urk-Maranatha. Die wil de generale synode laten uitspreken dat het „onwenselijk” is het kerkelijk gesprek met de GKV over eenheid voort te zetten, omdat de vrijgemaakten de ambten voor vrouwen hebben opengesteld. Een aangepaste instructie komt terug op een volgende classisvergadering.

De classes Amsterdam en Apeldoorn vragen de generale synode terug te komen op haar besluit over de afvaardiging van ambtsdragers van samenwerkingsgemeenten naar de classes. De generale synode bepaalde in 2016 dat ambtsdragers die geen lid van de CGK zijn, alleen een adviserende stem op de classis hebben.

De gemeente Zuidland, die minder dan veertig leden telt, overweegt zich op korte termijn op te heffen, blijkt verder uit de verslagen. Het ledental daalt. De classis stelde een commissie in die de gemeente gaat ondersteunen „en toch ook nog te kijken of er nog een laatste strohalm is.”