Meer appelzaken tegen vrouw in ambt CGK

beeld André Dorst

Enkele christelijke gereformeerde kerken hebben bezwaar aangetekend tegen het besluit van de samenwerkingsgemeente van de christelijke gereformeerde kerk (cgk) en de Nederlands gereformeerde kerk in Arnhem om vrouwelijke ambtsdragers te benoemen.

Onder meer de kerkenraden van Urk (Maranatha) en Rijnsburg gingen in appel bij de classis Apeldoorn. Deze gemeenten behoren tot andere classes, maar volgens de regels mogen gemeenten en gemeenteleden uit het hele land bezwaar maken. Omdat deze zaak het belang van de gehele CGK raakt, is zo’n appel mogelijk.

De kerkenraad van de Kruiskerk in Arnhem nodigde gemeenteleden eerder deze maand uit om namen van mannen én vrouwen op te geven voor de vervulling van enkele kerkenraadsvacatures. De bevestigingsdienst is in september.

De Kruiskerk wacht daarmee niet op de generale synode van de CGK, die vrijdag begon en die later dit jaar over vrouw en ambt zal spreken.

De samenwerkingsgemeente van Nieuwegein nam in maart een vergelijkbaar besluit. Ook in Hilversum wil de kerkenraad vrouwen in het ambt van ouderling of diaken bevestigen. Er lopen al enkele appelzaken.

Een appel heeft officieel een zogenoemde „opschortende werking” van het besluit. De samenwerkingsgemeenten in Arnhem en Nieuwegein hebben echter laten weten dat ze hun voorgenomen besluit om vrouwen in het ambt te bevestigen toch doorzetten.

Ds. D. H. T. Postuma, predikant van de Kruiskerk, zei eerder deze maand dat zijn gemeente meer dan twintig jaar lang heeft laten zien veel waarde te hechten aan de relatie met het kerkverband. „Maar we merken dat de opbouw en eenheid van onze gemeente nu gediend is met het effectueren van ons besluit.”