Zon der gerechtigheid

Jesaja 60:2

„Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de Heere opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.”

Het is alles een gave van de zon: dat het gras die frisse groene kleur heeft en dat de rivieren als strepen zijn van golvend blauw. Het is alles een gave van de zon dat de bloemen met haar duizend schoonheden geverfd zijn, dat het bloemblad van de roos die liefelijke blos en de lelie, die noch arbeidt noch spint, een heerlijkheid heeft, groter dan die van Salomo.

Welnu, mijn lieve zielen, langs deze weg kunt u gerechtvaardigd worden. U bent donker, besmet en onwaardig in uzelf, maar de heerlijkheid van Christus zal over u gezien worden. Merk op dat het Zijn heerlijkheid is. Indien u slechts toestemt om Christus als uw zaligheid aan te nemen, dan wordt Zijn goddelijke gerechtigheid u toegerekend; Zijn lijden, Zijn gehoorzaamheid zijn de uwe.

Zeg mij, bekommerde ziel, wat zoekt gij? „Ik zoek om beter te kunnen verschijnen voor het oog van God.” Meent u dan dat u uzelf ooit beminnelijker en heerlijker kunt doen schijnen in de ogen van God dan Jezus Christus? „Nee, die hoop heb ik niet.” O, zie dan opwaarts. Christus wordt u als een kleed aangeboden.

Robert Murray M’Cheyne, predikant te Dundee (”Leerredenen”, 1862)