Zo doet de Heere

Lukas 1:15b

„En hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijner moeders lijf aan.”

Van Johannes de Doper lezen we dat de Engel des Heeren van hem getuigde dat hij van zijn moeders lijf aan met de Heilige Geest vervuld zou worden (Lukas 1:15). Uit dit voorbeeld ziet we wat de Heere doen kan. Ja, wat Hij inderdaad doet, hoewel wij niet weten hoe dat kan. Wedergeboren worden is, zegt onze Heiland, geboren te worden uit water en Geest. Water nu is de uiterlijke doop en de Geest inwendige genade. Ongeboren kinderen kunnen met water niet gedoopt worden. Maar zijn ze al door de Geest geheiligd, of kunnen ze het Koninkrijk Gods niet zien? Ik antwoord: in tijd van nood of van onmogelijkheid, als de feitelijke doop achterblijft, is het mogelijk dat zij toch door de Geest geheiligd zijn. Hoewel de doop dan ontbreekt, is de begeerte daarnaar genoegzaam tot zaligheid. Dit zegt Thomas van Aquino, en hij haalt hierbij Augustinus aan, die zei: „Heiligmaking mag zonder doop zijn en doop zonder heiligmaking. Indien de heiligmaking er is, al is er de doop niet, zo is ze krachtig tot zaligheid. Maar al is er de doop en is de heiligmaking daar niet bij, zo is ze onnuttig.” Mijn conclusie is: alle mensen, jong of oud, moeten wederom geboren worden, anders zullen zij nooit het Koninkrijk van God zien!

Isaac Ambrosius, predikant te Preston

(”Leer der wedergeboorte”, 1660)