Vruchtbare overtuiging

Johannes 16:8

„En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel.”

Johannes 16 zegt dat het eerste wat de Geest doet, als Hij komt om de bediening van de apostelen te bekrachtigen, is: de wereld overtuigen van zonden. Hij werkt niet eerst geloof, maar overtuigt haar, dat ze geen geloof heeft (vers 9), en dus ligt onder de heerschappij van haar zonden. Daarna overtuigt Hij van gerechtigheid, die het geloof insluit (vers 10).

Het woord ”overtuiging” is van een wijde omvang, en bevat verbreking en vernedering over de zonde. Toch vat onze Zaligmaker het in dit woord samen, omdat overtuiging het eerste is, en daarom in rangorde ook het grootste.

Goed te verstaan: de Heere spreekt hier niet van een vruchteloze, maar van een werkzame en doorwrochte overtuiging, zich openbarend in diepe vernedering en droefheid. De tekst zegt dat de Heere hiermee begint, en dat niet met sommigen, hier een en daar een, maar met de wereld van Gods uitverkorenen, die tot zaligheid geroepen worden door de bediening van Gods Woord. Die uitspraak doet onze Zaligmaker voorbedacht, zoals ieder zien kan die het oogmerk overweegt. Hij doet dat om het hart van Zijn discipelen ermee te troosten, dat hun bediening dus vruchtbaar zou zijn aan de wereld van Joden en heidenen. Zo spreekt Hij van een overtuiging, die alleen dient om de mens te sparen voor een des te groter veroordeling, want dat zou een arme troostgrond voor hun bedroefde harten zijn.

Thomas Shepard, predikant te Cambridge (Amerika) (”De gezonde gelovige”, 1685) Thomas Shepard werd op 5 november 1605 (ook 1604 wordt genoemd) geboren in het Engelse Towcester (Northamptonshire). Hij studeerde af in Oxford in 1627 en werd predikant in de Kerk van Engeland. Omdat Shepard weigerde zich te onderwerpen aan de ”Act of Uniformity” uit 1558, werd hem meerdere malen verboden te prediken. In 1635 emigreerde hij naar Amerika. Daar werd hij predikant in Cambridge (Nieuw Engeland) tot aan zijn overlijden op 25 augustus 1649. De puritein publiceerde veel preken en theologische verhandelingen.