Vertrouw op Hem

1 Johannes 2:1

„En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.”

Het woord ”iemand” geeft ons hier het recht om de bedoeling van deze tekst in de ruimste zin op te vatten. Bovendien noemt de apostel de naam van de voornaamste, geschiktste en meest gepaste Redder om iemand te verlossen die door de last van zijn zonden en een geprangd geweten lijdt onder de angsten van de dood. Verder roemt de apostel Christus. Hij zegt: „Mijn broeders, leg u erop toe om heilig te zijn, maar mocht de satan u overrompelen en u met de onreinheid der zonde bezoedelen, dan hebt u, naast alles wat u reeds gehoord heeft, toch ook nog „een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige”, Die u tot troost van uw zielen volkomen redden kan. Laat mij u daarom vermanen om te geloven, te hopen en te verwachten dat (ik spreek nu tot de gevallen gelovigen) de Heere Jezus het goed met u zal doen aflopen, hoewel u gezondigd hebt. Vertrouw op Hem. Ik weet wel dat ik u onder een harde en moeilijke taak stel, want het is een zwaar werk om te geloven en iets goeds te verwachten als mijn schuldige geweten niets anders doet dan mij verschrikken met het rechtvaardig oordeel van God, met de grootheid van mijn zonden.”

John Bunyan, voorganger te Bedford (”Preek over 1 Johannes 2:1”, 1885)