Vernieuwd worden

1 Korinthe 6:11

„En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus, en door de Geest onzes Gods.”

Als uw ziel u lief is en u op uw sterfdag de hemel zou willen verwerven, tracht dit ene nodige te verkrijgen: heft uw harten op tot God, opdat gij mag zijn afgewassen, geheiligd en gerechtvaardigd in de Naam van de Heere Jezus (1 Korinthe 6:11). Ook dat u door de Geest Gods wandelen moogt in nieuwe wegen, spreken met nieuwe tongen, als nieuwe schepselen, geschapen tot nieuwe werken.

Indien u uzelf hier tot in oprechtheid des harten zou willen bevlijtigen, ik vertrouw vast dat de Heere u in genade zal gedenken. Zijn Geest zal u aanblazen. Dan zou u zeker zo’n verandering in u vinden en gevoelen, dat u God eeuwig en altoos zult loven over uw wedergeboorte.

Anders, hoe ellendig bent u. Let er wel op dat de grendel voor Gods deur is, om de onwedergeborenen buiten te houden. „Tenzij dat iemand wedergeboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.”

Wij beginnen daarmee met de geslachten: alle mensen moeten wedergeboren worden voordat ze zalig kunnen worden. Niet een van de kinderen van Adam zal ooit ten hemel varen, tenzij dat hij wedergeboren wordt. Ga eens vrij met uw gedachten, bestuurd door Gods Woord, in dat paradijs daarboven, bewandel daar de straten, bezie de kastelen, beschouw de onderdanen van het ene einde des hemels tot het andere. U vindt alleen geheiligde mensen (Openbaring 21:27).

Isaac Ambrosius, predikant te Preston (”Leer der wedergeboorte”, 1660)