Verheldering

Johannes 14:6

„Jezus zei tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

Indien de Heere genade wil geven om te doen verstaan en open te leggen deze zo noodzakelijke en altijd bevorderlijke waarheid, en wil helpen om deze waarheid te verklaren, door het geloof in Hem Die de Waarheid is, zo hebben wij alle reden om Zijn Naam te loven. Maar indien Hij om de zonde Zich verbergt en deze stralen van licht waardoor wij het licht mogen ontdekken niet uitzendt, zo zullen wij maar de raad verduisteren met woorden zonder wetenschap, en de zaak zo onklaar laten, zoals zij ooit was. Daarom is het nodig, dat er in hem die schrijft én in hem die leest een eenvoudige afhankelijkheid is van Hem Die gegeven is tot een Leidsman (Jesaja 55:4).

De Heere heeft beloofd de blinden te leiden door de weg die zij niet geweten hebben en door de paden die zij niet gekend hebben. Hij maakt de duisternis voor hun aangezicht tot licht en het kromme recht (Jesaja 42:16), opdat wij zo door het geloof in Hem zozeer de waarheid hiervan mogen bevestigd vinden, namelijk dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is.

John Brown, predikant te Wamphray

(”Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven”, 1667)