Veel overtredingen

Jeremia 2:22

„Want, al waste gij u met salpeter, en nam u veel zeep, zo is toch uw ongerechtigheid voor Mijn aangezicht getekend, spreekt de Heere Heere.”

Van een genadig God bent u afgeweken, en u hebt heel uw leven tegen Hem weerstand geboden. Daarom: zie, en bedenk hoe kwaad en bitter het is om zó te leven als u gedaan hebt (Jeremia 2). Evenals in de weg der heiligheid, waar menigeen die van de Geest ontbloot is de heiligheid kan zien en naar de letter kennen, maar niet in haar heerlijkheid. Dat kan alleen door de Geest, zodat men de kennis boven het goud waarderen zou.

Zo is het ook in de weg van onheiligheid: menigeen die van de Geest der overtuiging van zonden vreemd is, kan wel veel zonden zien. Hij bekent ze, maar hij ziet het grote kwaad daarvan niet. Hij heeft er niet veel mishagen over, omdat hij er geen groot kwaad of nadeel in vindt, en er een lichte zaak van maakt.

Echter, als de Geest komt, doet Hij hem de zonden zien, zodat hij overtuigd staat van de uitnemende grootheid van het kwaad dat in de zonde is (Johannes 16:8-9). In de tijd der verdrukking, die gewoonlijk de tijd der overtuiging is van een werelds, ongeregeld zondaar, ontdekt Hij hun overtredingen. Maar hoe ontdekt Hij die? Wel, zij zijn groot, zeer veel en heel boos.

Thomas Shepard, predikant te Cambridge (Amerika) (”De gezonde gelovige”, 1685)