Tot zonde gemaakt!

Johannes 12:24a

„Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelve alleen.”

Jezus is voor ons tot zonde gemaakt, in de meest ontzettende zin alleen geweest, opdat wij daardoor van de vloek verlost en nu ontvankelijk voor de Heilige Geest in de gemeenschap van Zijn leven worden zouden rechtvaardigheid Gods in Hem.

Denkt u eens in: een mensenhoofd, gescheiden van zijn lichaam. Met welk een kroon u het kronen mag, het blijft een beeld van de dood. De gemeente is zo het lichaam van de Heere, de volheid van Hem, Die alles in allen vervult. Zonder Zijn volk zou Jezus een Herder zonder schapen zijn gebleven, en wat zegt het herder te zijn als men geen eigen kudde heeft! Hij zou een Bruidegom geweest zijn zonder bruid, maar Hij heeft Zijn bruid zo liefgehad, ondanks de staat van haar dienstbaarheid, dat Hij voor haar de Vader heeft verlaten en haar lot gedeeld, om haar als een verloste in Zijn heerlijkheid in te leiden. Voor haar leed en stierf Hij. Als Hij voor dat offer was teruggedeinsd, dan had Hij voor Zijn bruid geen plaats op de troon van Zijn heerlijkheid verworven. Hij zou een Bruidegom zonder bruid zijn geweest.

C. H. Spurgeon, Londen (”Landbouwpreken”, 1883)