Toepassing

Jesaja 40:31

„Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen en niet moede worden, zij zullen wandelen en niet mat worden.”

Kom, vlieg naar boven. Zie Gods verbond! Hij toornt maar een weinig, maar Zijn goedertierenheden zijn eeuwig! Loopt de tijd van uw leven ten einde, loop dan het pad van Gods voorzienigheid. Wandelt in de wegen des Heeren, laat het uw blijdschap zijn. U hebt misschien al genoeg ondervonden, al genoeg gezien. Snel is wellicht de tijd ten einde, dat u uit uw moedeloosheid zult verlost worden en de Heere zult aanschouwen in Zijn genade en volheid, Hem dankend voor al de wegen die Hij met u gehouden heeft. Dan zult u eens recht opvliegen met die arendsvleugels, dan zult u niet meer moede of mat worden, niet meer zuchten en schreien over de verberging en verlatingen des Heeren vanwege de zonde.

Wordt de akkerman moedeloos, ofschoon hij zaait, daar hij niet weet of hij nog zo lang leven zal, totdat hij de vruchten ziet? En iemand die een huis bouwt, wordt hij moedeloos omdat hij niet weet of hij het bewonen zal? Is het niet voor hem, dan is het voor een ander. Moet er dan nog licht komen over land of kerk? Is het in uw levenstijd niet, laat het dan zijn over uw nakomelingen. Hij Die te komen staat, zal komen, want zonder troost sterven zij niet! Wacht zo. U zult Hem zien komen op de wolken, en de kroon der heerlijkheid beërven. Amen.

Bernardus Smijtegelt, predikant te Middelburg (”Zestal leerredenen”, 1730)