Tenietgedaan

Jesaja 28:17

„En Ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer, en de gerechtigheid naar het paslood; en de hagel zal de toevlucht der leugen wegvagen, en de wateren zullen de schuilplaats overlopen.”

De Heere zegt dus tot hen: „Ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer, en de gerechtigheid naar het paslood; en de hagel zal de toevlucht der leugen wegvagen, en de wateren zullen de schuilplaats overlopen.” Door de oordelen die Ik over u zenden zal –en de vele en machtige heirlegers van de vijanden die over u komen zullen en u zullen benauwen, overvallen en verwoesten– zal de bedrieglijkheid van uw valse gronden en van uw verbond openbaar worden. Uw toevlucht zal leugenachtig worden bevonden; de hagelvloed van Mijn oordelen zal die wegvagen, en uw schuilplaatsen, waarin u uzelf veilig waant, zullen dan door de heirlegers van de vijanden overstroomd worden. Al uw bedrieglijke gronden zullen u ontzinken, uw verbond met de dood zal tenietgedaan worden, en uw voorzichtig verdrag met de hel zal niet bestaan. Wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zult gij daardoor vertreden worden. Uw verbond zal geheel worden uitgewist, uw voorzichtig verdrag zal krachteloos zijn tot uw beveiliging.

Ds. G. F. Gezelle Meerburg, predikant te Almkerk (”Levenslessen, preek over Jesaja 28:15-18”, 1848)