Kruis

Jesaja 52:1

„Waak op, waak op, trek uw sterkte aan, o Sion! Trek uw sierlijke klederen aan, o Jeruzalem, gij heilige stad, want in u zal voortaan geen onbesnedene noch onreine meer komen.”

Jesaja gebiedt: „Schud u uit het stof, maak u op, zit neder, o Jeruzalem! Maak u los van de banden van uw hals, gij gevangene dochter van Sion!” (Jesaja 52:2). Al u opstaat uit het stof en niet meer stilzit, zal de Heere u verlossen van alle gevangenschappen die u hebben benauwd en u hebben doen huilen en wenen. U zult verlost worden van alle lasten die u ten onrechte hebt gedragen, want Hij heeft beloofd om de twist van Zijn volk te twisten. Daarom hoeven ze nu niet meer te vrezen wat hun lichaam zal overkomen, want het is hen genoeg te weten dat het goed zal zijn met hun ziel. Zij vrezen Hem „Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen” (Lukas 12:5).

De wereld mag tegen hen woeden, hun naasten mogen hen benijden en hun familie en liefste betrekkingen hier beneden mogen spotten en schimpen. Is dit meer dan de overste Leidsman van uw zaligheid verdroeg voor u in Zijn lijden? Weet u niet dat u de kleren van uw Meester moet dragen, als u Zijn discipelen wilt zijn? Ja, misschien is deze kleding net zo dieprood geverfd als de Zijne aan het kruis.

Thomas Watson, predikant te Londen (”Uitleg van Psalm 137:3-6”, 1661)