Komen tot Jezus

Johannes 6:37b

„Die tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen.”

Geen kentekens van genade, maar de Zaligmaker Christus Jezus kan u van de schuld verlossen. De weg om deze genade uit Zijn volheid deelachtig te worden, is geen weten of onze gebreken met genade bestaan kunnen, en ook niet enig kenteken van genade; maar het geloof, waardoor men onder een levendige erkentenis van schuld en onmacht de Heiland, Zijn gerechtigheid en sterkte erkent, en de vergeving ootmoedig omhelst.

Maar misschien zal iemand van u zeggen: „Dit is ook de weg die ik door Gods genade moet inslaan. Zonder die zou ik niet kunnen leven. Maar wanneer ik na die geloofsoefening mijn verdorvenheid weer gevoel, dan bekruipt mij direct die zwarigheid of zonde. Of dat komen tot Christus, dat geen grotere kracht in mij nalaat, wel echt is. Hierdoor wordt mij de troost, die ik uit het komen tot Christus genoten heb, direct betwist. Wist ik maar zeker dat mijn komen, en de troost en kracht die ik daaruit meende te ondervinden, echt geweest waren, niettegenstaande de overgebleven verdorvenheden. Kon ik maar verzekerd zijn dat ik altijd aangenomen werd, en eindelijk mijn begeerte zou ontvangen. Dan zou ik spoediger en vrijmoediger steeds terug durven terug komen.”

Om deze redenen zal ik, afhankelijk van het licht van de Heere, u tonen dat u in waarheid uw weg verlaten hebt, en dat uw komen tot Christus echt is.

J. C. Appelius, predikant te Zuidbroek en Muntendam (”Aanmerkingen over het recht gebruik van het Evangelie”, 1762)