Kenmerken van predikers

Jeremia 23:1

„Wee de herders, die de schapen van Mijn weide ombrengen en verstrooien!, spreekt de HEERE.”

Wat zijn kenmerken die de oprechte herders onderscheiden van de huurlingen? De eerste is de vorm van roeping. De trouwe herders, die door God gezonden zijn, prediken anderen het Evangelie van de zaligheid en de vrede. Dat bewijst de apostel Paulus in Romeinen 10. De huurlingen, die niet door God gezonden zijn, lopen vanzelf. De Heere klaagt daarover in Jeremia 23. Christus beschrijft hen ook zeer opmerkelijk in Johannes 10. Sommigen komen door de deur de schaapskooi binnen, anderen van elders. Een volgend kenmerk is de levenswijze van de voorgangers. Vrome herders wandelen met lieflijke, rechte en oprechte voeten, het Evangelie waardig, overeenkomstig hun roeping. Ze zijn een lichtend voorbeeld voor Gods volk, in leer en leven. De verkeerden daarentegen, die met zwarte, verkeerde en lelijke voeten wandelen, onteren hun schone roeping door hun onzuivere levenswandel.

Johannes Polyander, hoogleraar in Leiden

(”Preek over Jesaja 52:7”, 1618)