Inwendige strijd

Galaten 5:17

„Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkaar, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilde.”

Nu, laten wij overdenken welk gevaar er kan dreigen voor de inwoners van dit land, als ze deze inzettingen en wetten niet gehoorzamen en houden. Elk mens verdient van nature dikwijls verbanning uit dit land, daar de Wetgever een God van genade en recht is. Ook als u deze wetten zo nauwgezet mogelijk houdt, kunt u er niet zeker van zijn dat u voortdurend genoeg zult hebben aan allerlei dingen. Want zolang wij zijn in dit zwakke huis van deze wereld, dat afgebroken wordt, zullen er plagen zijn. Er zullen verschillende omwentelingen en veranderingen zijn. Terwijl wij het hoofd proberen omhoog te heffen met onze hoge verlangens, zullen de wereld, het vlees en de duivel hun best doen om ons de schijnbare vermaken van deze lage aarde te tonen. Wij moeten (van hen), naast onze meer ernstige en verstandige werkzaamheden, die dingen doen die slechts een gedaante van godzaligheid hebben en de kracht daarvan missen. Dit is de grote strijd die u als soldaat moet aangaan, als u in dit land komt. Zoekt u duurzame rijkdommen, schatten die niet verdorven worden door de mot en de roest? Ja, uw Koning beproeft u om te zien of uw ijver net zo vurig is als uw woorden.

Thomas Watson, predikant te Londen

(”Uitleg van Psalm 137:3-6”, 1661)