Gods genade

1 Johannes 1:7b

„En het bloed van Jezus Christus Zijn Zoon reinigt ons van alle zonden.”

U zegt: „God is en zal rechtvaardig zijn, zoals Zijn Woord zegt. Aan geen jota of tittel van de Wet zal voorbijgegaan worden, maar alles zal vervuld worden.” Maar dat belemmert uw komen tot Christus niet. Het punt is dat u geen besef hebt dat Christus de Wet vervuld heeft, dat aan alle eisen van de Wet door Hem is voldaan, dat Hij onze schuld aan het recht van God volledig betaald heeft.

Zij die wel tot Christus komen, hebben net zo’n onwrikbare overtuiging van het recht van God als u hebt. En dat laat zien hoe noodzakelijk het is om tot Christus te komen. Die overtuiging ontmoedigt hen in het geheel niet, want zij zien dat ze aan Christus genoeg hebben om hen van de vloek van de Wet te verlossen. „Christus heeft ons verlost van de vloek van de Wet, een vloek geworden zijnde voor ons” (Galaten 3:13).

Ook komt het niet door uw hoge dunk die u hebt van de heiligheid van God, dat u bang bent om tot Christus te komen. U zegt: „God is verheerlijkt in heiligheid” (Exodus 15:11). U zegt: „Ik ben vuil en walgelijk.” Maar dit is niet de reden waarom u bang bent om tot Christus te komen, want het is op geen enkele manier in tegenspraak met de heiligheid van God om de zonden van mensen te vergeven.

Salomon Stoddard, predikant te Boston (”Showing the Virtue of Christ’s blood”, 1717)