Gevangenis

Efeze 4:8

„Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangengenomen, en heeft de mensen gaven gegeven.”

Hosea 13:14 zegt: Ik zal hen verlossen uit het graf en hen van de dood redden; dood, Ik zal u een gif zijn; graf, Ik zal u een pest zijn. En Lukas 11:22: De sterkere (Christus) overwint de sterke (de duivel). En hier: Hij heeft de gevangenis gevangengenomen. Paulus zegt niet: Hij heeft de gevangenis weggenomen, want dan zou die wel eens over enkele jaren kunnen terugkomen; maar Hij heeft haar gevangen, zodat zij van nu voortaan niemand meer gevangennemen kan.

Wat is dan nu de gevangenis, die door Christus gevangengenomen is? Sommigen hebben het zo verklaard dat Christus toen Hij ten hemel gevaren is de aartsvaders uit het voorportaal van de hel heeft verlost. Dit kan echter de bedoeling niet zijn. Zo tonen de woorden zelf aan, die wijzen op een andere gevangenis, die ons en alle mensen gevangenneemt, namelijk een geestelijke gevangenschap, waardoor, evenals een dief of moordenaar gevangengehouden wordt tot de lichamelijke dood, zo de ziel gevangen is en gevangengehouden wordt tot de eeuwige dood indien zij niet door Hem, Die opgevaren is in de hoogte, verlost wordt.

Daarom is dus deze gevangenis, die ons gevangenneemt en -houdt, de wet, de zonde, de dood, duivel en hel. De wet beveelt en drijft ons dat wij vroom moeten zijn, God moeten liefhebben van ganser harte, en onze naaste als onszelf.

Maarten Luther, hoogleraar in Wittenberg (”Kerkpostillen III”, 1974)