Gerechtigheid

Psalm 4:6

„Offert offeranden der gerechtigheid en vertrouwt op de Heere.”

Wat betekent ”offer van gerechtigheid”? Jaag de gerechtigheid na en breng gerechtigheid in praktijk. Dat is het grootste geschenk aan God, dat is een welbehaaglijke offerande, dit is een offer dat God zeer behaagt. Niet het offeren van schapen en jonge stieren, maar om dat te doen wat rechtvaardig is.

Ziet u dat dat burgerschap van de Kerk door God van tevoren reeds beschreven is, en dat in plaats van die zintuiglijk waarneembare zaken de zaken, die slechts voor het denken bereikbaar zijn (door God) gevraagd worden?

De gerechtigheid noemt hij niet een partiële deugd, maar een deugd die alomvattend is. Immers, we noemden die mens pas rechtvaardig, die in alle opzichten deugdzaam is. Dit offer vraagt niet om geld, niet om een offermes, niet om een altaar, niet om vuur; het gaat niet op in rook, als een damp, maar stelt zich tevreden met de gezindheid van hem die dit offer brengt. Voor haar vormt armoede geen beletsel, noch het feit dat men bedelaar is een barrière, ook de plaats niet of iets dergelijks. Maar waar u ook bent, zult u dat offer kunnen brengen, omdat u zelf priester en altaar, offermes en offerdier geworden bent. Want dat zijn de zaken die op het verstand en op de geest betrekking hebben. Deze dingen zorgen voor echte rust en hebben geen enkele behoefte aan iets dat van buitenaf werkt.

Johannes Chrysostomus, priester in Antiochië (”Homiliën”, ca. 390)