Ernstige toepassing

Openbaring 3:16

„Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.”

Let er goed op: de Heere zal eens tonen dat Hij een rechtvaardig God is, als het uur van Nederlands verderf vervuld is. Dan zal de Heere het door een schrikkelijk oordeel uitspuwen, voor altijd. Wee onzer als die grote en verschrikkelijke dag van verwoesting zal gekomen zijn. Hoewel wij dit algemeen verderf in onze dagen al niet beleefden, zullen wij toch Gods bijzonder wraakoordeel niet ontvlieden. Wij zullen een voor een van Hem uitgespogen worden in de hel en in de eeuwige rampzaligheid. Tenzij wij ons nog haastig bekeerden en door een gelovige boete, berouw en vernedering de gerechtigheid en sterkte van de Heere Jezus aangrijpen en zo vrede met God maken. Daartoe hopen wij een woord van ernstige vermaning tot opwekking te spreken. Verneder u daar in ware ootmoed voor de Heere. Belijd voor Hem al uw zonden en die van ons land! Stort voor Hem tranen van ware droefheid en boetvaardigheid. Bid vurig om genade. Om de Geest des geloofs en der bekering. Breng zo de tijd door in vasten en bidden. Of de Heere nog eens in genade op u wilde neerzien. O, allerhoogste God, maak Gij daartoe de mensen bekwaam. Amen.

Theodorus van der Groe, predikant te Kralingen

(”Veertien nagelaten biddagpredikaties”, 1840)