Echt Israël

Zacharia 2:12

„Dan zal de Heere Juda erven voor Zijn deel in het heilige land, en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen.”

Zo kan de Heere Zélf in Sion, of Juda, of Jeruzalem, wonen. Hij woont onder de inwoners van die plaatsen die waarlijk Joden zijn, ook in hun daden. Dezen zijn niet slechts Joden of kinderen van Sion in naam of belijdenis. De ware Joden en kinderen van Abraham bouwen het vervallen Juda weer op en doen de werken van Abraham. Zo zegt de apostel Paulus: „Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees” (2 Korinthe 5:16). Nu, dit komt nog duidelijker naar voren in Romeinen 2:28,29: „Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch die is de besnijdenis, die het in het openbaar in het vlees is. Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in de geest, niet in de letter, is de besnijdenis, wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.” Zoals ik al eerder heb gezegd: het volk dat gewillig en met vreugde de breuken van Juda probeert te helen, zal de beloften beërven die God aan Abraham, Izak en Jakob heeft gedaan. Het zal zeker wonen in dit land, waar dit lied van Sion in waarheid, bevindelijk en oprecht gezongen kan worden.

Thomas Watson, predikant te Londen

(”Uitleg van Psalm 137:3-6”, 1661)