Drie Personen

1 Johannes 5:7

„Want Drie zijn er Die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één.”

Zo ging Jezus heen om Zijn Borgwerk uit te voeren, volgens het verbond met de Vader opgericht; dat, als Hij Zijn ziel tot een schuldoffer gesteld had, Hij dan zaad zou zien, om de arbeid van Zijn ziel, en zo verzadigd worden (Jesaja 53:10). Maar hier wordt bijzonder verstaan Zijn scheiden van de aarde door Zijn hemelvaart, zoals Christus zei: Ik verlaat de wereld, en ga heen tot de Vader. Als Hij niet zou heengaan, en niet zou lijden noch sterven, en dus niet naar de hemel zou varen, dan zou daaruit ook voortvloeien dat de Trooster niet tot hen kon komen. Hier ziet u wederom de Persoon van Wie gesproken wordt, dat is de Trooster, waardoor wij verstaan de Heilige Geest, de derde Persoon in het Goddelijke Wezen, waarachtig God met de Vader, en de Zoon, onderscheiden van Hem. Want Drie zijn er Die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord, en de Heilige Geest, en deze Drie zijn één (1 Johannes 5:7). Deze wordt genoemd met de naam van Trooster. Die vertaling heeft verschillende betekenissen in de Heilige Schrift. Het woord Parakletos betekent: „iemand opwekken en vermanen, voor iemand bidden en hem vertroosten.” Het eerste vindt men in Hebreeën 3:13. Daar zegt de apostel: „Vermaant elkaar alle dagen”, en Hebreeën 10:25: „Wilt uw onderlinge bijeenkomst niet nalaten.” Dit is iemand vermanen.

Jodocus van Lodenstein, predikant te Utrecht

(”De heerlijkheid van een waar christelijk leven uitblinkende in een godzalige wandel”, 1767)