De Schuilplaats

Jesaja 28:15

„Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond met de dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en onder de valsheid hebben wij ons verborgen.”

Weet u wel, o Israël, wat uw verbond en de grond van uw vertrouwen is? Leugen en valsheid. Het is alsof u zei: „Wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld en onder de valsheid hebben wij ons verborgen.” Wat meent u, o Israël! Door uw listen en streken, door leugen en huichelarij u in veiligheid te zullen stellen? Al uw beraadslagingen, uw verbond, uw overleggingen zullen verijdeld worden. Nu zou men terstond het oordeel des Heeren verwachten; maar neen, vooraf laat de Heere tot openbaring van de harten der gelovigen, tot bemoediging onder de rampen die over het land komen zouden, hen melden wat Hij voor hen tot hun veiligheid gedaan had: namelijk een veilige toevlucht gesteld in Jezus Christus.

Ds. G. F. Gezelle Meerburg, predikant te Almkerk (”Levenslessen, preek over Jesaja 28:15-18”, 1848)