Christus voor ons

1 Korinthe 6:20a

„Maar gij zijt duur gekocht.”

Gods kerk is duur gekocht, en wat men duur gekocht heeft, hiervan scheidt men niet gemakkelijk (1 Korinthe 6:20). Zondaars werden met „Zijn bloed” gekocht (Efeze 1:7; 1 Petrus 1:18-19). Zij werden Hem voor Zijn dierbaar bloed gegeven, en daarom zijn ze Zijn geliefde kinderen (Efeze 5:1), want Hij heeft hen voor de hoogste prijs gekocht. Hij is de Voorspraak tegen de vijand van onze zaligheid. Zij zijn de Zijnen, omdat Hij al het Zijne voor hen gegeven heeft (2 Korinthe 8:9).

Wanneer een mens al het zijne gegeven heeft voor dit of dat, dan wordt datgene wat hij zo verkregen heeft, zijn al. Nu, Christus heeft al het Zijne voor ons gegeven, Hij maakte Zich arm voor ons. Daarom zijn wij nu Zijn alles geworden, Zijn volheid, Zijn vervulling, en zo wordt de gemeente genoemd (Efeze 1:23).

Christus heeft geen berouw over de grote koopsom die Hij betaald heeft, want Hij zegt: „De snoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen, ja een schone erfenis is mij geworden” (Psalm 16). Nu, in al deze dingen ligt een krachtig pleidooi voor Zijn kinderen.

John Bunyan, voorganger te Bedford (”Preek over 1 Johannes 2:1”, 1885)