Blijmoedig

Efeze 4:8

„Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangengenomen, en heeft de mensen gaven gegeven.”

Zo wordt dus in deze korte woorden duidelijk de vrucht en het nut van de hemelvaart van Christus beschreven: dat Hij ons ten goede opgevaren is en ter rechterhand van God gezeten is, om ons te helpen, met Zijn gaven te versieren en ons in alle noden te troosten.

Wie dit nu weet en het gelooft, voor hem is de hemelvaart van Christus tot heil en troost. Zo iemand treedt in de Naam van Christus met een blijmoedig geweten voor God: „Ik dank u, eeuwige, barmhartige God en Vader, dat Gij Uw lieve, enige Zoon aan ons arme zondaren geschonken hebt; dat Hij de menselijke natuur heeft aangenomen, voor ons geleden heeft, gekruisigd en gestorven is en van de dood weer is opgestaan; dat Hij ten hemel gevaren is, en onze gevangenis, waarin wij gevangen waren, heeft gevangengenomen; zodat wij nu, door Hem, Uw lieve kinderen en Zijn broeders zijn en mede-erfgenamen van al Zijn eeuwige, hemelse goederen. Geef genade en schenk ons Uw Heilige Geest, dat Hij ons beware in dit geloof tot aan het einde. Amen.”

Maarten Luther, hoogleraar in Wittenberg (”Kerkpostillen III”, 1974)