Bedroeft u niet

Nehemia 8:11b

„Zo bedroeft u niet, want de blijdschap des Heeren is uw sterkte.”

Sta en arbeid met alle ernst naar geestelijke vreugde en blijdschap in de Heere. Zwaarmoedige en kwijnende mensen hebben een verstuikte ziel. Nu, verstuikte leden kunnen makkelijk neerstorten. Maar die recht verheugd en blijmoedig zijn, gaan fier en recht overeind en staan veel vaster in hun schoenen. Zieke lieden vallen gemakkelijk. Zo ook zieke en bedrukte zielen. Laat dan de blijdschap des Heeren uw sterkte zijn. De heiligende genade is werkelijk waardiger dan de troostende. Nochtans helpt de troostende zeer veel tot de heiligende, en moet die daarom ook vlijtig nagejaagd worden. De Schrift is duidelijk: „Ik zal horen wat de Heere spreken zal, want Hij zal tot Zijn volk en gunstgenoten van vrede spreken, dat ze niet tot dwaasheid wederkeren.” (Ps. 85:9, Ps. 51:14, Fil. 4:7).

„Het is wèl gezegd”, zult u zeggen. „Zoek geestelijke vreugde. Maar hoe kan iemand dat doen die zich telkens weer in het oude kwaad vervallen ziet? Is voor zo een nog enige reden van vreugde?” Dan wil ik dit antwoorden: dat u tenminste met uw kleinhartigheid en neerslachtigheid tegen uw terugval geheel niet winnen kunt. Ik beroep mij op uw eigen ervaring. U kunt niet vrolijk zijn over uw terugval. Daarover moet u droevig zijn. Maar maak dan deze droefheid tot de oorzaak van uw vreugde, en wees vrolijk, omdat u zo bedroefd bent (2 Korinthe 6:10).

Wilhelmus Saldenus, predikant te Enkhuizen

(”Een christen vallende en opstaande”, 1662)

Wilhelmus Saldenus (1627-1694) was onder meer predikant te Enkhuizen en ’s-Gravenhage.