Mannenthemadag: Volharding als vastklemmen aan de beloften

Mannenthemadat in 't Harde. beeld RD
3

Als het over volharding gaat, moet het veel over Christus gaan, volgens ds. A.J. Mensink. „Volharding is een genadegave die we uit Zijn doorboorde handen ontvangen.” De hervormde Elburgse predikant sprak zaterdag tijdens een mannenthemadag, een initiatief van de hervormde en christelijke gereformeerde mannenbonden.

De mannenthemadagen, die in vijf regio’s worden georganiseerd, hebben dit jaar als thema: ”Volhouden: kunst of gunst?” Ds. Mensink sprak zaterdag in ’t Harde in de Regio Noord over ”Volharding gevraagd”, en ds. H. Polinder, christelijk gereformeerd predikant in Urk, over ”Volharding beoefend”.

Volharding is de kern waartoe Paulus zijn lezers in de Hebreeënbrief oproept, stelde ds. Mensink. Volharding in het Evangelie van Christus om niet af te wijken ter linker- of ter rechterzijde. „Actueel in onze dagen, waarin christelijk opgevoede jongeren overstappen naar de islam, een godsdienst waarin Christus niet is”, aldus ds. Mensink.

In de Hebreeënbrief wordt volgens de Elburgse predikant het blijven in Christus benadrukt als volharding; het niet bezwijken onder verdrukking en heiligmaking.

De apostel ziet het gevaar van afdrijven van Christus en van het Evangelie. „Als het over volharding gaat, moet het veel over Christus gaan. We moeten Hem bewaren en in Hem blijven”, stelde ds. Mensink. „Waar Christus niet centraal staat, gaan we uiteindelijk voor de bijl.” Volharding wordt door Paulus in een adem genoemd met hoop, volgens de predikant. Zonder hoop is geen volharding mogelijk. „Volharding betreft niet alleen Christus’ leer, maar ook het leven met Hem. Het een kan niet van het ander losstaan.”

Beproeving

Ds. Polinder wierp de vraag op hoe een christen het volhoudt in 2019. Het komt aan op volharding, stelde de predikant uit Urk. Volharding in het geloof heeft volgens hem alles te maken met Gods beloften. Het geheim van die volharding ligt in een betrouwbare God. „Dat is in de geloofsoefening je vastklemmen aan Gods beloften; met die beloften naar de Heere gaan en die biddend aan Hem voorleggen.” Volharden betekent volgens de predikant volharden in het gebed om de vervulling van Gods beloften. „God beproeft het geloof en gebruikt die beproeving met het oog op de volharding”, aldus ds. Polinder. Hij wees op Abraham die in de beproeving om zijn zoon Izak te offeren zich vastklemde aan Gods beloften.

Strijd

Volharding heeft ook te maken met de levenswandel, vervolgde de predikant. Dit kan niet zonder het vechten tegen de zonde. De Bijbel spreekt over een strijd „tot bloedens toe.” „Als we verslappen in het gebed, of slordig worden in onze gebeden, lopen wij groot gevaar”, aldus ds. Polinder. Een christen weet dat hij waarschuwingen en aansporing nodig heeft. Volharden in de strijd tegen de zonde betekent volgens de predikant uit Urk ook waakzaam zijn met de beloften van het Evangelie.

Om te volharden heeft God mensen aan elkaar gegeven. De kerk is de gemeenschap der heiligen waar het geloof versterkt wordt. Ds. Polinder: „Juist hier wordt ook de volharding beoefend, elke zondag weer.”

Volharding is niet het werk van mensen, maar Gods werk in en door hen heen, aldus ds. Polinder. „Het is gewaarborgd in de trouw van God, Die nooit loslaat wat Hij begonnen is.”