Malawi staat nog niet echt open voor een reformatorische kerk

Weeskinderen in Malawi.  beeld Timotheos
2

Gereformeerd zijn in Malawi valt niet mee. „Afrikanen zijn gericht op entertainment in de kerk. De gereformeerde leer vindt men veel te passief”, stelt Charles Paundedi, programmadirecteur van Timotheos Foundation.

Paundedi voert het dagelijks uitvoerend management van Timotheos uit samen met veldwerker Wim Akster. Paundedi is ook ouderling in de Reformed Presbyterian Church (RPC) of Malawi.

Timotheos Foundation Malawi is een christelijke organisatie, in 2011 opgericht op verzoek van de RPC, waarmee Timotheos in Malawi nog steeds nauw samenwerkt. Aanleiding tot het verzoek was dat de synode van deze kerk zag dat veel gemeenteleden te kampen hadden met grote problemen. Veel weeskinderen en jongeren gingen niet naar school, omdat ze het schoolgeld niet konden betalen. Daarom konden veel kerkleden niet lezen en schrijven. In Nederland werd Stichting Timotheos opgericht ter (financiële) ondersteuning van de diaconale hulp van Timotheos Foundation Malawi.

Projecten

Paundedi vertelt enthousiast over de vele projecten die door Timotheos gerund worden. „We leven in een land waar ruim één miljoen weeskinderen wonen. Ze verkeren in een voortdurende situatie van ontzettende armoede. Daarom is het belangrijk om van jongs af aan aan deze weeskinderen kennis over te brengen door middel van onderwijs en hun hulp te verlenen, om zo door voeding en zorg hun levensstandaard te verbeteren. Wij willen hen helpen om een waardig bestaan op te bouwen door toekomstperspectief te geven. Onze focus ligt op zorg voor weeskinderen en jongelui, onderwijs en evangelisatie.”

Het aantal weeskinderen neemt toe door hiv/aids. Paundedi: „De kerken waarschuwen ertegen en prediken onthouding buiten het huwelijk, maar de seculiere wereld propageert condooms als het juiste middel tegen aids en hiv. Dat vinden wij niet het juiste antwoord op het voor ons ten diepste morele probleem. Het gaat erom dat we kinderen op jonge leeftijd morele bewustwording kweken van wat de waarde van huwelijk en seksualiteit is.”

Versobering

Paundedi is als ouderling betrokken bij veel kerkenwerk in de RPC. De RPC is een klein kerkverband met 200 gemeenten en zo’n 2000 leden. Paundedi’s gemeente heet de New Canaan Church en is gevestigd in Chileka, Blantyre.

De RPC wordt gesteund door de Hersteld Hervormde Kerk. De RPC blijft klein, want veel kerken in Malawi zien een echt reformatorische kerk niet zitten omdat die de mens leert dat hij vanuit zichzelf niets kan en alleen op genade is aangewezen, aldus Paundedi. „Men vindt de RPC te passief en wil vooral entertainment in de eredienst. Dat blijkt uit de visie op de invulling van de eredienst. Tijdens het verblijf van ds. R. J. Oomen in Malawi is gewerkt aan een versobering van de eredienst. We zingen nu alleen nog psalmen, geen gezangen, zoals in het verleden het geval was. Psalmen zijn gebaseerd op de Bijbel, gezangen op mensen.”

Ook instrumenten zoals de Afrikaanse tamtam en trommels verdwenen. Past dat laatste toch niet bij Afrikanen? Paundedi lacht: „Als Afrikanen drums of trommels horen, beginnen ze direct te dansen en dat past niet in de kerk. Als in Nederland het orgel speelt, blijven mensen rustig zitten. Afrikanen kunnen dat niet zodra hun emoties opgewekt worden. We willen nu een eredienst volgens gereformeerde regels. We zitten rustig in de kerk, zingen de psalmen en gaan met de laatste psalm staan als we de zegen ontvangen.”

Er is een tekort aan predikanten, een reden waarom de RPC nauwelijks toekomt aan evangelisatie. Paundedi betreurt dit. „We geven het Woord wel mee aan de kinderen, maar hebben te weinig mankracht om naast het vele werk in de eigen gemeenten ook te evangeliseren. We weten dat uitbreiding van de kerk een zaak is van de Heilige Geest. Veel Malawianen denken dat christendom en islam hetzelfde zijn, maar mensen moeten geloven in Jezus Christus, anders blijft het oordeel op hen rusten. We zien gelukkig vrucht op de prediking van het Woord, ook onder weeskinderen. Dat maakt mij hoopvol gestemd voor de toekomst.”