Maandblad Nader Bekeken heeft nieuwe lay-out

Maandblad Nader Bekeken, een uitgave van de Stichting Woord en Wereld, heeft een compleet vernieuwde lay-out. De eerste editie in nieuwe vorm is vrijdag onder de abonnees verspreid.

De stichting heeft als doel informatie en voorlichting te geven tot versterking van het gereformeerde leven, onder het motto ”dankbaar gereformeerd” en geeft het eigen maandblad sinds januari 1994 uit. In het ”artikel van de maand” van het vrijdag verschenen septembernummer gaat Kees van Dijk onder meer in op 75 jaar Vrijmaking.