„Logica van schepping wijst op de Schepper”

Prof. dr. B. A. Zuiddam tijdens zijn inleiding vrijdag. beeld Sjaak Verboom
8

De orde die in de schepping is te zien, past heel goed bij de orde die we in wiskunde zien. Dat betoogde prof. dr. ir. Kees Vuik vrijdag tijdens de eerste dag van de conferentie van het Logos Instituut in Hardinxveld-Giesendam. „De logica van de schepping maakt het ongeloofwaardig dat er geen Schepper is.”

In het kerkgebouw van de vrijgemaakt gereformeerde kerk te Hardinxveld-Giessendam vindt vrijdag en zaterdag de conferentie plaats met het thema ”Geloof is de sleutel tot kennis”. Tijdens deze conferentie spreken wetenschappers uit binnen- en buitenland over diverse onderwerpen op het gebied van theologie, wiskunde, zoölogie, geologie en biologie. Er zijn ongeveer 60 bezoekers aanwezig.

Vanwege de „waardevolle relatie” tussen geloof en wetenschap is professor Vuik, hoogleraar numerieke wiskunde aan de Technische Universiteit Delft, naar de conferentie van het Logos instituut gekomen. „Ik vind het belangrijk om een ander geluid te horen dan het evolutionisme. Ik wil laten zien dat je prima in de wetenschap werkzaam kunt zijn en tegelijkertijd ook kunt geloven.”

Prof. Vuik begon zijn lezing door uit te leggen dat de wetenschap een uitvinding van de christelijke wereld is. „Uit de geschiedenis van universiteiten blijkt dat ze zijn gesticht door de Rooms-Katholieke Kerk of door een protestantse kerk. Dat blijkt ook uit de Bijbelspreuken die in de logo’s van universiteiten verwerkt zijn. God bewijzen is absoluut onmogelijk, aldus professor Vuik. „Op het moment dat je God wilt bewijzen moet Hij zich houden aan onze menselijke wetten. Dat is in strijd met Gods almacht.” Bij het bestuderen van de schepping is het ook niet mogelijk om de historiciteit ervan te bewijzen via de wetenschap. „Je kunt de schepping in zes dagen hooguit aannemelijk maken.”

Met behulp van differentiaalvergelijkingen kan er een wiskundig model gemaakt voor bloedstolling. „Voor dat proces zijn veertig stoffen nodig; dat zijn veertig differentiaalvergelijkingen, een enorm complex proces. Hoe meer ik te weten kom, hoe meer ik mij verwonder.”

Walvissen

Dr. Marc Surtees, zoöloog uit Engeland, hield een lezing over walvissen. Hij liet zien dat evolutionisten een specifiek bot toeschreven aan een walvis en men zo het evolutionistisch ontstaansproces van een walvis probeerde te verklaren aan de hand van dat specifieke bot, een involocrum genaamd. Landdieren en amfibische dieren die dit bot ook hadden werden als voorouders van de walvis betiteld. Als de fossielen worden geïnterpreteerd in een evolutionair paradigma, veranderde een landdier echter wel erg snel in een aangepast zeezoogdier, in een periode van slechts tien miljoen jaar. „Terwijl darwinistische evolutie juist langzaam en gradueel is.”

Ruben Jorritsma, evolutiebioloog, hield een lezing over Intelligent Design en hoe deze beweging aanwijzingen ziet voor een intelligent ontwerp. „Deze theorie stelt dat bepaalde kenmerken van het universum en organismen het best verklaard kunnen worden door een intelligente oorzaak, niet door een ongestuurd proces zoals natuurlijke selectie.” Als voorbeeld gebruikt Jorritsma eiwitten. „Eiwitten bevatten informatie, die complex en specifiek is.” Informatie duidt op intelligentie. Willekeurige evolutionaire processen zijn niet instaat die informatie te genereren, aldus Jorritsma.

Een van de bezoekers van het congres was Gert-Jan van Heugten, redacteur bij Weet Magazine. Hem is vooral de lezing van oud-testamentica dr. Hetty Lalleman bijgebleven. Zij hield een lezing over geweld in het Oude Testament. Van Heugten: „Je hoort vaak dat de oud-testamentische teksten een bloeddorstige God zouden uitbeelden. Als de tekst in de context wordt gelezen zijn die teksten echter goed te verklaren en wordt ook duidelijk dat de God van het Oude Testament geen andere God is dan Die van het Nieuwe Testament. Dat vind ik belangrijk voor de apologetiek.”