Liveblog: Synode CGK kiest ds. P. D. J. Buijs tot preses (video)

Synode CGK
De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), vrijdagmorgen in Nunspeet. beeld RD RD

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) komt vrijdag voor het eerst bijeen. Op de agenda staat onder meer de verkiezing van een nieuwe moderamen (bestuur). RD-redacteur Maarten Stolk houdt een liveblog bij.

Dit liveblog is gesloten.

21.00 uur: Video – Bekijk hier een interview met ds. Buijs.

15.15 uur: Sluiting

Prof. dr. H. G. L. Peels sluit de vergadering af met het lezen van een gedeelte uit Filippenzen 4. Hij gaat voor in gebed. De synodeleden zingen Psalm 68:10.

14.56 uur: Reformatieherdenking

Ds. D. Quant zegt namens deputaten vertegenwoordiging dat de Protestantse Kerk in Nederland volgend jaar „flinke aandacht” gaat geven aan de herdenking van 500 jaar Reformatie. Voor een viering in de Domkerk in Utrecht op 31 oktober 2017 zijn behalve leden van het Koninklijk Huis ook diverse kerken in Nederland uitgenodigd. „De viering valt onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk. De moeder van alle protestantse kerken, de Rooms-Katholieke Kerk, zal de gelegenheid krijgen iets te zeggen.” De Christelijke Gereformeerde Kerken zullen later besluiten of ze meedoen aan de viering.

14.46 uur: Pre-adviseurs

Op tafel ligt een voorstel om de twee universitair docenten –dr. A. Huijgen en dr. M. J. Kater– van de Theologische Universiteit Apeldoorn te benoemen tot pre-adviseurs van de synode. Nu mogen alleen de (emeritus) hoogleraren de synode adviseren. De kerkvergadering gaat akkoord.

14.44 uur: Regelingen

Er worden diverse regelingen getroffen, bijvoorbeeld wat betreft de reiskostenvergoeding voor synodeleden.

14.36 uur: Acta

De acta van de generale synode van 2013 worden vastgesteld.

14.35 uur: Samenvatting

Lees een samenvatting van de synodevergadering vanmorgen.

14.30 uur: Opening

De vergadering wordt heropend. Ds. Westerink leest Marcus 10:35-45 en gaat voor in gebed. de synodeleden zingen Psalm 145:2.

12.15 uur: Pauze

Ds. Buijs gaat voor in gebed. Dan is het pauze.

12.06 uur: Belijdenis

De synodeleden zingen uit het Gebed des Heeren, vers 3. De synodeleden stemmen staande in met een verklaring over de belijdenis van de kerk. Dan volgt vers 9 van dit gezang.

12.00 uur: Toespraak preses

De nieuwe preses ds. Buijs bedankt de vergadering voor het vertrouwen. De (emeritus) hoogleraren van de Theologische Universiteit Apeldoorn worden aangesteld als pre-adviseurs van de synode. Ds. Buijs leest Filippenzen 1:9 en 10a, over de liefde: „En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is.” Ds. Buijs: „Wat is een kerk zonder liefde? Liefde is wel eens de koningin van alle genade genoemd. Vandaar dit gebed van Paulus. De liefde strekt zich uit naar de broeder naast je op de synode, die misschien een ander kleur jasje heeft.” Liefde kenmerkt zich door zelfverloochening en zoekt de eer van Gods Naam, aldus de predikant uit Ede. Hij roept de synodeleden op om juist in drukke tijden veel te bidden. „Luther zei: „Als ik het extra druk heb, neem ik extra tijd om te bidden en dan heb ik extra kracht om te werken”.”

11.51 uur: Nieuw moderamen

Het nieuwe moderamen neemt plaats achter de bestuurstafel.

11.49 uur: Ds. Steensma

De synode kiest ds. D. J. Steensma (Veenwouden) tot tweede scriba. Hij krijgt 30 stemmen.

11.44 uur: Derde stemronde nodig

Er is nog steeds geen meerderheid. Ds. H. Polinder (Urk) en ds. D. J. Steensma uit Veenwouden kregen de meeste stemmen: 23 respectievelijk 26. Er is een derde stemronde nodig.

11.40 uur: Tweede scriba

Dan kiest de synode een tweede scriba. Ook hiervoor is een tweede ronde nodig. De stembriefjes worden weer uitgedeeld.

11.35 uur: Eerste scriba

In de tweede stemronde voor een nieuwe eerste scriba krijgt ds. C. Westerink (Rijnsburg) de meeste stemmen: 32. Dan volgt de verkiezingsronde voor de tweede scriba.

11.27 uur: Scriba

Er moet ook nog een eerste en een tweede scriba gekozen worden. In de eerste stemronde voor een nieuwe eerste scriba krijgt niemand een meerderheid. Er is nog een ronde nodig.

11.15 uur: Tweede stemronde Assessor

In de tweede ronde krijgt ds. J. G. Schenau nu wel de meerderheid van stemmen. Hij wordt dus de nieuwe tweede voorzitter (assessor).

11.10 uur: Assessor

De synode kiest nu een assessor (tweede voorzitter). Ds. J. G. Schenau uit Goes krijgt weliswaar 24 stemmen, maar dat is geen meerderheid. Er komt nu een tweede stemronde.

11.00 uur: Preses

In de eerste ronde krijgt ds. P. D. J. Buijs (Ede) meteen de meerderheid van stemmen: 41. Hij wordt de nieuwe preses. De predikant uit Ede was ook preses in 2010.

10.57 uur: Verkiezing moderamen

De synode gaat een preses (voorzitter) kiezen. Er worden stembriefjes uitgedeeld.

10.50 uur: Aanwezig

De voorzitter van de kerkenraad van Nunspeet, de gemeente die de synode samenroept, voert het woord. De synode wordt „geconstitueerd”: de namen van de synodeleden worden voorgelezen, om te kijken wie aanwezig is.

10.45 uur: Overledenen

De synode herdenkt overleden predikanten en oud-synodeleden.

10.39 uur: Vergaderen tot eer van Christus

Ds. De Jong: „Wanneer het vergaderwerk op de synode niet in dienst van Christus staat, dan is het tegen Hem. Dan gaat het om onze eigen regels, om onze eigen heilige huisjes. Maar Christus laat zich niet wegvergaderen. Broeders, stel uw vergaderwerk tot eer van Hem. Hij is veel meer dan de Christelijke Gereformeerde Kerken. Christus is méér dan de tempel.”

10.33 uur: Tweede kerk in Nunspeet

Ds. De Jong deelt mee dat de classis Amersfoort op 18 mei –op verzoek van de kerkenraad van Nunspeet– heeft ingestemd met de instituering van een tweede christelijke gereformeerde kerk in Nunspeet. Hij noemt dit een „pijnlijke breuk”, waardoor de „gebrokenheid” binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken zichtbaar wordt.

10.16 uur: Nunspeet

De synode vergadert voor de zevende keer in Nunspeet, zegt ds. De Jong. De kerk in Nunspeet is echter voor de eerste keer de „roepende” kerk, de gemeente die de generale synode samenroept. De predikant vertelt over de (kerk)geschiedenis van deze plaats. „Het Evangelie werd en wordt hier verkondigd. Alleen Christus is de Redder en Zaligmaker van verloren zondaren.”

10.11 uur: Gebed en Bijbellezen

Ds. De Jong gaat voor in gebed en leest Mattheüs 12: 1-14.

10.01 uur: Zingen

Ds. J. L. de Jong uit Soest, hulppastor van de kerk van Nunspeet, opent de vergadering. De afgevaardigden zingen Psalm 46: 1 en 6.

09.50 uur: Opening

Over een minuut of tien begint in de Oenenburgkerk in Nunspeet de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Het belangrijkste agendapunt vanmorgen is de verkiezing van een nieuwe moderamen, het synodebestuur. De nieuwe preses (voorzitter) wordt de komende jaren het gezicht van de kerk.


Zie ook:


CGK bidden voor generale synode: „Werk door” (RD.nl, 09-06-2016)

Voorbeschouwing op de synode: Vergaderen onder een bewolkte hemel (Reformatorisch Dagblad, 04-06-2016)


Ds. D. Quant blikt vooruit op de synode (video)