LCJ-kinderappel (-12): Leren van een Romeinse soldaat

Iedere Romeinse soldaat beschikte over een uitstekende wapenrusting. De apostel Paulus kende Romeinse soldaten van nabij en gebruikte die als beeld om christenen te bewapenen.

De geestelijke strijd en de beschrijving van de wapenrusting in Efeze 6 vormden zaterdag het aanknopingspunt tijdens het kinderappel (-12) van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) in Urk.

Het LCJ, een jeugdorganisatie binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken, organiseert dit jaar op twee plaatsen (Urk en Noordeloos) een kinderappel (-12), met als thema ”Klaar voor de strijd!” Zo’n 250 kinderen waren naar Urk gekomen.

Kandidaat J. van Vulpen uit Renswoude wees in zijn toespraak op de apostel Paulus’, die vaak voor eigen leven moest vrezen. „Paulus werd door zijn eigen volk bedreigd en gaat dan onder bescherming van een troep Romeinse soldaten naar Rome. Als de apostel bij een dreigende schipbreuk vanwege zijn godsvertrouwen kalm blijft en zelfs de leiding overneemt, beseffen de Romeinen dat Paulus blijkbaar over een geheim wapen beschikt. De Romeinen kunnen alleen door te zwemmen het vege lijf redden en beseffen dan dat de anders zo uitstekende wapenrusting hen niet redden kan. Paulus zal zeker met de hoofdman en de Romeinse soldaten over de geestelijke wapenrusting hebben gesproken”, zo zei kandidaat Van Vulpen.

LCJ-jeugdwerkadviseur Jan Post had met verschillende vragen en antwoorden kwesties als oorlogsvoering, wapens en geestelijke strijd aan de orde gesteld. „De apostel Paulus wist precies hoe goed de Romeinse soldaten waren uitgerust”, zo legde hij uit.

Maar voordat hij in detail op de wapenrusting kon ingaan, kwam er ineens een man in de kledij van een Romeinse soldaat de kerk binnenlopen. Hij draagt een borstharnas van zwaar leer –zo lijkt het– en zwaait met zijn zwaard in het rond. Hij heeft een helm met kam en rode pluim op zijn hoofd.

Dan komt achter deze soldaat een groep jongens en meisjes met enorme schilden –bijna net zo groot als zijzelf– de kerk binnen. De groep demonstreert hoe behendig Romeinse soldaten met hun schilden formaties kunnen maken. Een meisje met een microfoon geeft telkens uitleg bij de verschillende opstellingen. Als de groep twee schilden aan de voorkant plaatst, één op de flank en twee boven, dan blijkt de groep behalve van achteren helemaal ingedekt door schilden. Maakt de groep een rondje, dan blijkt die zich helemaal achter een cirkelvormige beschermwand te kunnen verschuilen.

Het meisje achter de microfoon legt uit dat de christenen in het Romeinse Rijk vervolgd werden. Daarom zijn veel nieuwtestamentische brieven vaak bemoedigend. De brieven van de apostel Paulus bevatten veel bemoedigingen voor vervolgde christenen en aanwijzingen hoe ze de geestelijke wapens moesten gebruiken. „De christenen uit Efeze wisten van de strijd en daarom beschreef de apostel Paulus in het zesde hoofdstuk van Efeze de wapenrusting van de christen.”