Landelijke evangelisatiedag HHK: Als evangelist mag je het goede nieuws brengen

Ds. F. van Binsbergen. beeld Anton Dommerholt
9

Ieder christen hoort een evangelist te zijn, stelde ds. F. van Binsbergen zaterdag op de landelijke evangelisatiedag van de Hersteld Hervormde Kerk in de Bethelkerk te Lunteren. „De Heilige Geest zegt ons dat we het werk van een evangelist moeten doen.”

De dag, met als thema: „Doe het werk van een evangelist”, werd door driehonderd belangstellenden bezocht.

„Wat je als evangelist doorgeeft, moet je door de Heilige Geest zelf eigen gemaakt zijn”, aldus de predikant uit Schoonrewoerd. „Als je beseft dat een ander verloren gaat, dan dringt dat je om van Hem te getuigen. Dat mag je doen onder de zegen van God. Met als doel, zoals psalm 67 zegt: „Opdat men op de aarde Uw weg kenne, onder alle heidenen Uw heil.”

Van boer naar evangelist

Piet Bloed uit Putten heeft na 63 jaar zijn boerenbedrijf overgedaan aan zijn kinderen en is uit roeping gaan evangeliseren. „Ik vroeg veel om bekering, maar het gebeurde niet. Dat gaf strijd”, zegt hij. „Want als mijn naam niet geschreven stond in het boek des levens, dan was het te laat. Van een vriend leerde ik dat ik moest bidden of de hemel in mijn hart kwam.”

Piet las in een dagboek dat er in de stad veel werk te doen was. „Er zijn veel vissen die gevangen moeten worden”, stond er. Zo werd de Puttenaar van boer evangelist. Twee keer per week bezoekt hij verschillende steden en dorpen. Ondanks tegenslagen leerde hij vertrouwen. „Ik ontmoet mensen die tobben over eigen zaligheid. Of mensen die mij voorbij lopen en zeggen christen te zijn. Zo ga je voorbij aan een brandend huis waar mensen nog binnen zijn, zonder zelf iets te doen.” Volgens Piet Bloed moeten we als evangelist bouwen op het fundament Christus.

Gods werk

Doe het werk van een evangelist. „Makkelijk gezegd”, aldus ds. R.W. Mulder, predikant te Montfoort en voorzitter van de commissie evangelisatie van de HHK in zijn openingswoord op de landelijke evangelisatiedag. „Wat doe je als de deur voor je neus dichtgaat? Besef dat het werk van een evangelist ten diepste Gods werk is.” Als evangelist mag je het goede nieuws brengen hoewel niet elk mens dat als goed nieuws ziet, stelde de predikant. Het goede nieuws is volgens hem dat zondaren door Christus worden bevrijd van zonde en schuld.

Nieuwsgierigheid wekken

Alles begint met het opbouwen van een relatie, stelde Liesbeth van Klinken in haar workshop „Kinderevangelisatie aan huis”. „Zet bij voorbeeld een bankje voor je huis en nodig kinderen uit. Met gewone dingen kun je hun nieuwsgierigheid wekken voor het Evangelie.”

Wilfred Heijns belichtte in zijn workshop het belang om deur-aan-deur-evangelisatie vanuit de plaatselijke gemeente op te zetten. Of zoals Hermine den Breejen en Marja Liefting dat doen vanuit de stichting Sjofar Evangelisatie. Ze gaan op parkeerterreinen bij muziekfeesten staan met een oude ambulance die met teksten beplakt is.

Opleiding

De cursus die de HHK voor vrijwilligers heeft, vindt de commissie evangelisatie te weinig. Daarom wordt er een opleiding op HBO niveau gestart in samenwerking met de CGO-cursus godsdienstonderwijs van de Gereformeerde Gemeenten aan de Driestar Hogeschool in Gouda, zo maakte ds. Mulder bekend. „De commissie evangelisatie ziet deze opleiding als zeer wenselijk in geval er sprake is van een min of meer officiële aanstelling als evangelist.”