Laatste dienst in kerkgebouw De Poort op Texel

Kerkgebouw De Poort in Den Burg. beeld RD

De protestantse gemeente Den Burg, op het eiland Texel, heeft op 6 september de laatste dienst gehouden in haar kerkgebouw De Poort. Dat meldt gereformeerdekerken.info.

Tijdens de dienst ging ds. W. Huizing voor. De Bijbellezingen waren uit Mattheüs 7:24-27, over het huis dat op de rots gebouwd is, en uit Handelingen 7:44 en verder. Ds. Huizing wees erop dat God niet afhankelijk is van onze bouwsels. „God is een meetrekkende God Die op de meest onverwachte plaatsen zichtbaar wordt.”

Gemeenteleden droegen na de dienst een aantal liturgische voorwerpen, waaronder de Bijbel, de doopvont, het avondmaalsstel en het muurkruis, uit de kerk. Deze krijgen een plek in De Burght, het andere kerkgebouw van de protestantse gemeente Den Burg.

De gereformeerde kerk te Den Burg is voortgekomen uit die van Oosterend en werd in 1948 geïnstitueerd. Het kerkgebouw dateert van 1952 en is gebouwd met de materialen van de gesloopte gereformeerde kerk in Oosterend. Het gebouw is verkocht en krijgt een maatschappelijke bestemming. De protestantse gemeente Den Burg ontstond in 2011 door een fusie van de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente.

In 2019 schreef G. Roos, oud-kerknieuwsredacteur van het Reformatorisch Dagblad, ”Op Texel ligt Jeruzalem, de kerkgeschiedenis van het eiland”. Hierin komt de geschiedenis van de gereformeerde kerk op Texel uitgebreid aan de orde.

2019-04-15-KRK3-TexelRoos-2-FC_webKerkgeschiedenis van een Waddeneiland: Op Texel ligt Jeruzalem