„Laat onze jongeren horen dat Kerk groeit”

Synode GG 2019
Het moderamen van de GG-synode. beeld Sjaak Verboom

Tijdens de bespreking van het rapport van het deputaatschap voor kerk, gezin, jeugd en onderwijs (KGJO) kwamen donderdagmiddag in Gouda op de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten de verslagen van meerdere werkgroepen en bonden aan de orde.

De synodeleden stonden wat langer stil bij het gebruik van open internet op mobiele telefoons. Er klonk bij meerdere afgevaardigden waardering voor de informatieavonden over smartphonegebruik die zijn verzorgd voor kerkenraden en classes. Tegelijkertijd is het volgens het moderamen zaak om toerusting over dit onderwerp dicht bij de mensen en in het bijzonder de jongeren te brengen. Verschillende gemeenten hebben initiatieven ontplooid om jongeren te bereiken. Persoonlijke gesprekken na afloop van catechisatie, bijvoorbeeld, of 10-minutengesprekken met jongeren om de verlegenheid over het doorbreken van intensief smartphonegebruik weg te nemen.

Volgens ds. G. Clements (Gouda) vraagt de huidige tijd, waarin het leven steeds gejaagder dreigt te worden, van ambtsdragers dat zij ook naar zichzelf kijken. Bijvoorbeeld als het gaat om het lezen van oude schrijvers. „Wil ik dat aan de catechisanten leren, dan moet ik dat ook zelf doen.” Ds. P. D. den Haan (Tholen) stelde in aanvulling daarop dat het van groot belang is dat jongeren nog aan ouderen kunnen zien wat het is om de Heere te vrezen.

Onderwijs

Tijdens de bespreking van het verslag van de werkgroep onderwijs kwamen meerdere punten van zorg op het gebied van identiteit in het reformatorisch onderwijs aan de orde. Ds. J. M. D. de Heer (Middelburg) wees in dat kader in het bijzonder op de veranderingen in de liedcultuur onder reformatorische jongeren die tot docent worden opgeleid, die volgens hem zijn doorwerking zullen hebben in het reformatorisch (basis)onderwijs. Ds. P. Mulder, voorzitter van het synode, onderstreepte dat er in het pastoraat blijvend aandacht moet zijn voor studerenden, ook tijdens huisbezoeken.

Jeugdbond

Ook de verslagen van verschillende bonden werden besproken tijdens de vergadering. De synode sprak waardering uit voor de door de Jeugdbond uitgesproken intentie om het geheel van de gemeenten te dienen en drong erop aan in deze lijn te blijven werken. Daarbij benadrukte de synode de noodzaak van wedergeboorte en bekering blijvend te laten doorklinken.

Ds. G. J. van Aalst (Klaaswaal) wees op het aantal van 20.000 mensen dat de Gereformeerde Gemeenten in tien jaar tijd verlaten hebben. „Dat zijn getallen waar we nooit aan kunnen wennen.” Ds. D. de Wit (Borssele) deelde deze zorg, maar zei te willen waken om alleen oog te hebben voor negatieve cijfers. „Laten we onze jongeren laten horen dat wij geloven in een algemene, heilige, christelijke Kerk die nooit kleiner, maar alleen groter wordt.”

uitleg synode

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Jeugdbonddirecteur L. A. Kroon signaleerde een trend dat de betrokkenheid van jongeren vanaf 14-jarige leeftijd „naar onze indruk lijkt af te nemen. We moeten alle moeite doen om de jongeren plaatselijk betrokken te krijgen.”

De synode sprak „hartelijke waardering” uit voor het werk dat door vele vrijwilligers wordt gedaan, met name in het jeugdwerk en tijdens vakantieweken voor mensen met een beperking.