Kroonbede roept op tot gebed om een barmhartige samenleving

In de Sint-Jacobus de Meerderkerk in Den Haag werd gisteren voor de zeventiende maal de jaarlijkse Kroonbede gehouden. Het thema was: ”Investeren in gebed voor een barmhartige samenleving”.  beeld Dirk Hol
3

Bid voor politici dat God hen vervult met bewogenheid en moed om zich in te zetten voor een barmhartige samenleving. We moeten ons niet onbarmhartig verschuilen achter regels en niet wegkijken van problemen.

Dat zei Edward de Kam, directeur bij Youth for Christ International, dinsdagavond tijdens de jaarlijkse Kroonbede, gehouden in de Sint-Jacobus de Meerderekerk aan de Parkstraat in Den Haag. De Kroonbede is een initiatief van verschillende Haagse kerken en wordt traditiegetrouw gehouden in de week voorafgaand aan Prinsjesdag. De zeventiende editie van de Kroonbede had als thema: ”Investeren in gebed voor een barmhartige samenleving”.

Terugkijken: Kroonbede voor Prinsjesdag

De Kam hoorde een politicus een keer zeggen dat zijn partij graag iets zou doen voor migranten, maar het mocht niet ten koste gaan van onze welvaart. „Ik was geschokt. Welke waarden zijn voor ons van belang in de zorg voor onze medemens? Is dat goed willen doen zolang het mij maar niets kost?”

Samaritaan

De Kam pakte de Bijbel, waarin volgens hem waarden gelden die niet alleen relevant zijn voor achter de voordeur. „In de Bijbel lezen we hoe we publieke middelen voor een barmhartige samenleving moeten verdelen.” Hij wees op de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan. „Daarin worden drie soorten voorbijgangers beschreven, die we ook in de samenleving tegenkomen. Eerst de criminelen of rovers die iemand meedogenloos halfdood achterlaten. Ik ben blij dat de overheid zulke mensen straft en berecht.”

Dan komen voorbeeldgelovigen voorbij, de priester en de Leviet. „In hun onbarmhartigheid houden ze zich keurig aan de regels. Ze willen echter geen risico lopen onrein te worden door iemand aan te raken die geen Jood is.”

Vervolgens komt de Samaritaan langs. „De hulp komt uit onverwachte hoek. De Samaritaan besteedt alle zorg aan de halfdode man. Het mag hem kosten wat er nodig is. Hij is het beeld van Jezus. Voor ons is deze man een voorbeeld om na te volgen. We moeten niet de regels bovenaan zetten, ook niet wegkijken, maar bewogenheid tonen met mensen in nood, concreet hulp bieden. En dat mag wat kosten. Dat creëert een barmhartige samenleving.”

De Kam riep ertoe op met bewogenheid te kijken naar situaties waarin hulp nodig is. „Dat kan de vluchteling zijn, of kwetsbaar ongeboren leven in relatie tot zwangerschapstesten. Gaan we dat uitdrukken in geld? Wat kost het opvoeden van een kind met het syndroom van Down? Gaan we alles ver-economiseren en vervolgens zeggen dat het niet ten koste van onze welvaart mag gaan? Hoe onbarmhartig kan het dan worden”, aldus De Kam.

Joodse traditie

Voor CDA-Tweede Kamerlid Van der Molen staat barmhartigheid gelijk aan het zich ontfermen over en het goede zoeken voor de medemens, zo zei hij dinsdagavond. In de Joodse traditie is barmhartigheid volgens hem ook rechtvaardigheid. „Barmhartigheid begint bij God”, zei ds. M. Groen, christelijk gereformeerd predikant in Den Haag.

Ds. K. van den Broeke, preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, bad voor de overheid, voor politici, bestuurders, leden van het demissionaire kabinet en voor de kabinetsformatie. Ad van der Helm, parochievicaris van de Sint-Jacobus en hoofddocent kerkelijk recht aan de Katholieke Universiteit Leuven, bad voor land en samenleving, voor barmhartigheid in hart, hoofd en handen, en voor de getroffenen in het Caraïbisch gebied. Chris Taylor, voorganger van Redeemer Church The Hague, bad voor de wereld en of God daar gerechtigheid wil brengen.

---

Lees hier de verslaggeving van eerdere Kroonbedes:

„Hij zegt: „Waar ben jij?”” (Reformatorisch Dagblad, 14-09-2016)

Duisenberg: Ga naast de ander staan (Reformatorisch Dagblad, 09-09-2015)

Kroonbede: eerlijkheid is macht delen (Reformatorisch Dagblad, 10-09-2014)

„Bidden is beste investering in tijden van crisis” (Reformatorisch Dagblad, 11-09-2013)