Koning opent expo over ‘eigen’ broederschap

Koning Willem-Alexander. beeld ANP, Patrick van Katwijk

Koning Willem-Alexander opent op vrijdag 16 februari in het Noordbrabants Museum in Den Bosch een tentoonstelling naar aanleiding van het 700-jarig bestaan van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Hij is net als zijn moeder lid van het oecumenische genootschap dat zich bezighoudt met thema’s als cultureel erfgoed, liefdadigheid en saamhorigheid, rekening houdend met de moderne tijd.

Tijdens een jaarlijkse „broederlijke maaltijd” en ook andere bijeenkomsten steken de leden graag de koppen over genoemde thema’s bij elkaar om te kijken hoe ze ze kunnen bevorderen. De broeders zijn en waren vaak niet de minsten. Zo waren Jheronimus Bosch en Willem van Oranje ooit ook van de partij.

De tentoonstelling heet Geloven in vriendschap. Onder de voorwerpen zijn twee luiken (uit 1475-1477) uit de broederschapskapel in de Sint-Jan van de hand van beeldsnijder Adriaen van Wesel, een verzilverde beker die koningin Wilhelmina aan het genootschap schonk in 1904, eeuwenoude muziekboeken, perkamenten aflaatbrieven en oude kazuifels. Ook zijn er stukken van buitenlandse, vergelijkbare broederschappen. De voorwerpen worden gepresenteerd op een lange tafel die dwars door vier paleiszalen van Het Noordbrabants Museum loopt.

De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap werd in 1318 opgericht door een kleine groep (aanstaande) geestelijken om Maria te vereren, maar werd al gauw van breder belang.