Kole (COGG): Bewogen synodeweek GKV

De generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) heeft „een zeer bewogen week” achter de rug. Dat zei drs. I. A. Kole, secretaris van het Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte (COGG), zaterdag in Elspeet.

De GKV zijn sinds 2005 lid van het COGG. De synode continueerde deze band. De missie van het COGG is de gemeenschap van kerken te bevorderen.

Kole: „Het maakt bedroefd dat wij het lichaam van Christus hebben laten scheuren, des te pijnlijker dat dit gebeurde door mensen die de gereformeerde belijdenis liefhebben. Belangrijk aandachtspunt is: hoe dragen we ons christen-zijn uit in de samenleving en hoe zorgen we voor de komende generatie die gedoopt is?”