Klimaat dit jaar centraal bij Michazondag

Klimaatverandering is dit jaar het thema van de Micha Zondag op 15 oktober.

De Micha Zondag is een initiatief van de internationale Micha-beweging en Micha Nederland, een organisatie die aandacht vraagt voor gerechtigheid.

Het thema van de Micha Zondag is geïnspireerd op Psalm 24:1, waarin staat dat de Heere de eigenaar is van de aarde en van alles wat daarop leeft. „Enerzijds maakt dat ons als rentmeesters verantwoordelijk voor hoe we met Gods schepping omgaan. Anderzijds hoeven we de aarde niet te redden, alles is immers in Gods Hand”, aldus de organisatie,

Micha Nederland heeft een pakket ontwikkeld met preekschetsen en andere materialen die kerken kunnen gebruiken.