Kerkverbanden adviseren: minder kerkgangers

Kerk en corona
Het kerkgebouw van de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Rhenen. beeld RD, Anton Dommerholt

Vanwege de stijging van het aantal coronabesmettingen moeten kerkenraden overwegen het aantal kerkgangers te verminderen. Dat advies krijgen kerkenraden in een viertal kerkverbanden. Plaatselijk maatwerk blijft daarbij het uitgangspunt.

HHK

Het communiqué dat afgelopen maandag naar buiten werd gebracht na het overleg van minister Grapperhaus van Eredienst en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) voor „een groot dilemma” geplaatst, zo meldde het breed moderamen vrijdagavond in een verklaring op zijn website. „Wij hebben de overheid te gehoorzamen, maar zijn ook van mening dat het advies haastig en onder druk van de publieke opinie genomen is.”

423650258_webMaatwerk voor kerken beter uit te leggen dan afschaaladvies

Het breed moderamen adviseert de plaatselijke gemeenten om te komen tot een „substantiële teruggang van het maximumaantal bezoekers per kerkdienst.”

Verder wijst het op „een hernieuwde bezinning op de wijze en frequentie van de samenzang” en stelt het voor dat bij het in- en uitgaan van de kerk mondkapjes worden gedragen.

Het synodebestuur wijst er met nadruk op „dat kerkenraden, met het in ogenschouw nemen van het eigen kerkgebouw en de plaatselijke ontwikkeling van het coronavirus, dit advies door moeten vertalen naar de eigen gemeente.” Dit advies geldt vooralsnog de maand oktober.

GG

Drie deputaatschappen van de Gereformeerde Gemeenten (GG) adviseren kerkenraden het aantal kerkgangers substantieel af te schalen, afhankelijk van de grootte van de kerk, de ventilatie en de plaatselijke situatie. Voor het zingen blijft het dringende advies gelden dit ingetogen te doen en het aantal psalmverzen indien mogelijk te beperken. Over het dragen van mondkapjes brengen de deputaten geen advies uit, vanwege de tegengestelde meningen over het effect van deze middelen. De kerkenraden ontvangen later deze vrijdagavond een uitwerking van de adviezen.

OGGiN

In de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (OGGiN) hebben de kerkenraden vrijdag het advies gekregen de huidige werkwijze in principe te vervolgen, met inachtneming van de geldende veiligheids- en hygiënemaatregelen.

De kerkenraden worden opgeroepen „om, nu de besmettingen weer oplopen, temeer alert te zijn en keer op keer grondig af te wegen welk maatwerk geboden is. Daarbij dient de grootte van het kerkgebouw, de capaciteit van de ventilatie, de aanwezigheid van corona, et cetera, steeds betrokken te worden bij alle afwegingen.”

„Hierbij is uiterste zorgvuldigheid nodig en bij twijfel raden we aan de veiligste weg te kiezen”, aldus de brief aan de kerkenraden. „Dit zou dus op enig moment kunnen leiden tot een besluit van afschalen naar dertig of nog minder aanwezigen, indien noodzakelijk. Van belang is om behalve de stand van zaken in uw kerkelijke gemeente wat betreft coronabesmetting ook alle berichtgeving en maatregelen van de veiligheidsregio in de gaten te houden.

We geven u in ernstige overweging om in regio’s waar behoorlijke toename van het aantal besmettingen is, nu al substantieel af te schalen.”

GGiN

Ook binnen de Gereformeerde Gemeenten in Nederland adviseren de deputaatschappen „het substantieel afschalen van het aantal kerkgangers, rekening houdend met de plaatselijke situatie, zowel wat betreft het kerkgebouw (grootte, ventilatiemogelijkheid, et cetera) als wat betreft het aantal besmettingen in de plaatselijke bevolking. Dit betekent onder meer dat er niet meer wordt geprobeerd om de kerk binnen de regels maximaal te vullen. Voor zeer grote gemeenten met zeer veel kerkgangers per dienst zal de noodzaak tot afschaling groter zijn dan bij de kleine gemeenten met enkele tientallen kerkgangers.”

„Nu de ziekte zo om zich heen grijpt, zien wij het als onze plicht om ook als kerken onze verantwoordelijkheid te nemen, niet vanwege de publieke opinie maar vanuit onze eigen verantwoordelijkheid”, schrijven de deputaten. Ze geven de gemeenten in overweging alleen nog ingetogen te zingen en het aantal verzen te beperken. Daarnaast kan het dragen van een mondkapje bij het binnenkomen en verlaten van de kerk worden overwogen.

PKN en CGK

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) hebben kerkenraden naar aanleiding van het maandag uitgebrachte communiqué al eerder geadviseerd om diensten te beleggen met maximaal dertig kerkgangers.

ANP-374500796Schalk: hoop dat kerken verantwoordelijkheid nemen

ADorst-16134-CovidProofKerk-05CIO: Aantal kerkgangers „bij voorkeur” terug naar maximaal dertig