Kerkrechtdeskundige: Coronacontrole tijdens kerkdienst verboden

Kerk en corona
Dick Alblas. beeld VDLA

Een opsporingsambtenaar mag tijdens een kerkdienst niet controleren of daar meer kerkgangers aanwezig zijn dan toegestaan.

Dat zei mr. Dick Alblas dinsdagavond tijdens een webinar vanuit de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). Het thema van de onlinebijeenkomst was ”Kerkdiensten na de lockdown”.

Alblas, werkzaam bij Vos & De Lange Advocaten in Barendrecht en gespecialiseerd in kerkrecht, ging in op grondrechten tijdens de coronacrisis. Hij stelde dat opsporingsambtenaren tijdens kerkdiensten niet mogen controleren of men zich wel aan de regels houdt. Wel mogen ze voor de dienst bij de kerkdeur staan en tellen hoeveel mensen er naar binnengaan of na afloop kijken hoeveel mensen er uit het kerkgebouw komen.

De jurist hoopt dat christelijke volksvertegenwoordigers in het parlement alert zijn bij de totstandkoming van de nieuwe noodwet, die hij op een aantal onderdelen „slordig” vindt. Het is bijvoorbeeld de vraag of daarin iets opgenomen kan worden over hygiënemaatregelen in kerkgebouwen.

Overigens bracht hem dat er niet toe om een loopje met de voorgestelde maatregelen te nemen. Een kerkenraad behoort op de hoogte te zijn van de risico’s van besmetting door het coronavirus en moet op grond daarvan adequate maatregelen nemen, meent hij. „Als een kerkenraad dat niet doet en mensen lopen een besmetting op, dan is daarbij een causaal verband aangegeven. De kerkenraad heeft een hoge graad van verantwoordelijkheid om besmetting te voorkomen.”

Gebruiksplan

Mr. Peter Raven van Kenniscentrum Arbeidsrecht ging in op het maken van een gebruiksplan voor kerkdiensten in coronatijd. Zo’n plan geeft onder meer informatie over de kerkzaal, looproutes, hygiënemaatregelen, uitnodigingsbeleid en collecten. Coördinatoren zien toe of kerkgangers zich aan de regels houden.

Het is, aldus Raven, belangrijk dat men ook tijdens het heilig avondmaal de regels in acht neemt, bijvoorbeeld door wegwerpbekertjes te gebruiken.

Kerken mogen zelf bepalen of ze het predikantschap als een „contactberoep” zien. Een predikant mag de doop bedienen, ambtsdragers bevestigen en hen de handen opleggen, zonder 1,5 meter afstand te bewaren. „Het gaat hier om zelfregulering.”

Zingen

Raven gaf aan dat „medewerkers” aan een kerkdienst niet meetellen bij het totaalaantal mensen dat een dienst mag bijwonen. Nu zijn dat er dertig; vanaf 1 juli honderd. Hij vindt wel dat er een goede verhouding moet zijn tussen het aantal medewerkers en kerkgangers. Kinderen die naar de crèche of naar de kindernevendienst gaan, worden niet meegeteld.

Het is verstandig om niet de gehele gemeente te laten zingen, aldus Alblas, omdat zingen het virus kan verspreiden. Beter is het om de uitkomsten van lopend onderzoek af te wachten. Het is aan de kerkenraad om te bepalen of bijvoorbeeld de voorste rij kerkgangers mag zingen.

Verder raadde Raven aan om niet te veel regels in een gebruiksplan te zetten en ook niet om een jurist in te huren. „Als je te veel regelt, moet je je aan al die regels houden.”