Kerkleden in Ede zien om naar mensen in armoede en eenzaamheid

Monica Moerman, Marjan van Steenbergen, Erika ten Hove en Alma van Engelenhoven (v.l.n.r.) in het inloophuis Thuis in Zuid in Ede. beeld Niek Stam
2

Het begon met een koffieochtend en groeide uit tot een programma met dagelijks een activiteit voor bewoners van Ede-Zuid. Kerkleden willen daarmee iets betekenen voor de buurt.

Saba is afkomstig uit Ethiopië en woont zeven jaar in Nederland. Deze woensdag loopt ze even na tien uur binnen bij Thuis in Zuid. Ze begroet de vrijwilligers in de inloopruimte in de Elskampflat en informeert wie haar kan helpen bij het oefenen van de Nederlandse taal. „Ik kom hier bijna elke dag. Ik vind het leuk en leer steeds nieuwe dingen.”

Deze ochtend is Saba een van de bijna twintig bezoekers van de inloopruimte. Mensen met uiteenlopende nationaliteiten drinken koffie, doen een spelletje of maken een praatje met elkaar of met een vrijwilliger. Een van de buurtbewoners, Andrea, is jarig. Enthousiast zingen de bezoekers haar ”Lang zal ze leven” toe.

video

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Drie leerlingen die praktijkonderwijs volgen aan het Van Lodenstein College in Ede vermaken intussen enkele kinderen. „Veel moeders vinden het fijn als ze hier niet naar hun kinderen hoeven om te kijken. Dan hebben ze even rust”, zegt Monica Moerman. Samen met Alma van Engelenhoven, Marjan van Steenbergen en Nella Oudijn vormt ze het kernteam van de vrijwilligers.

Het viertal is lid van de hersteld hervormde gemeente in Ede. Vier jaar geleden ontstond bij de vrouwen het verlangen om, naast een kinderevangelisatieclub, meer te betekenen voor Ede-Zuid, waar de kerk is gevestigd. „We wilden iets goeds doen voor de buurt”, zegt Moerman. De kerkleden legden contact met de gebiedsregisseur van de gemeente. Er bleek behoefte te zijn aan mogelijkheden voor ontmoeting. „We mochten deze ruimte, die toen nog uitgeleefd was, gebruiken. Inmiddels hebben wij die in beheer gekregen en is deze volledig opgeknapt.”

De Elskamp is een van de acht hoogbouwflats in Ede-Zuid. In de wijk wonen veel bijstandsmoeders en vluchtelingen. Moerman: „Er is veel eenzaamheid en armoede. Ooit vroeg iemand die geen geld had om eten te kopen: Heb je een brood voor me?”

De koffieochtenden bleken al snel in een behoefte te voorzien. Meer dan eens stuitten de vrijwilligers op ingewikkelde situaties rond armoede of huiselijk geweld. Moerman: „Omdat we met steeds zwaardere problemen te maken kregen en graag wilden uitbreiden, hebben we stichting Ontmoeting benaderd. We zijn blij met de ondersteuning van deze organisatie sinds 1 januari.”

Op diverse manieren bieden de vrijwilligers praktische hulp. „Afgelopen week was een fiets van een Eritrese statushouder in brand gestoken. We hebben haar geholpen om aangifte te doen bij de politie. Ook gaat er wel eens iemand met een zwangere vluchteling mee naar de verloskundige.”

Als vrijwilligers tegen vragen aan lopen, kunnen ze nu voor advies bij Ontmoeting terecht. „Wat doe je bijvoorbeeld als iemand om een fiets vraagt? Die kunnen we best geven, maar is dat verstandig, want misschien zijn er nog wel honderd mensen die een fiets nodig hebben. Inmiddels weten we dat het diaconaal platform in Ede een noodfonds heeft, waar je in schrijnende situaties een beroep op kunt doen.”

Mede door de steun van Ontmoeting en een uitbreiding van het aantal vrijwilligers uit diverse kerken, groeit het werk. Behalve koffieochtenden en open maaltijden staan er sinds mei onder meer een lunch, naaiochtend, kledingbeurs en kinderinloopmiddag op het programma. Met haar vrijwilligerswerk wilt Moerman zichtbaar maken „dat het goed is om de Heere te dienen. Meer dan eens ontstaan er gesprekken over het geloof. Bij de open maaltijden wordt bovendien gebeden, uit de Bijbel gelezen en een korte meditatie gehouden.”

Marjan van Steenbergen vindt het mooi dat de activiteiten leiden tot nieuwe contacten tussen buurtbewoners onderling. „Eenzame mensen uit dezelfde flat spreken elkaar hier soms voor het eerst. Het is gaaf om te zien dat sommigen nu ook bij elkaar op de koffie gaan of elkaar helpen. Meer dan eens zien we na verloop van tijd mensen die eerder geen netwerk hadden, opbloeien.”

Ramon, geboren in Suriname, is een van de vaste bezoekers van de koffieochtenden. Deze keer heeft hij zijn maatschappelijk werker van het Leger des Heils meegenomen om haar te laten kennismaken met Thuis in Zuid. „Ik kom hier voor de gezelligheid”, zegt Ramon. Dankbaar is hij voor de praktische hulp die de vrijwilligers hem in een tijd van ziekte boden. „Toen ik vorig jaar uit het ziekenhuis kwam, hebben ze een tijdje voor me gekookt.”

Ramon, geboren in Suriname, is een van de vaste bezoekers van de koffieochtenden van Thuis in Zuid in Ede. beeld Niek Stam

Ontmoeting steunt initiatief kerk Ede

Onder de naam Thuis in Zuid organiseren vrijwilligers uit de hersteld hervormde gemeente in Ede sinds drie jaar koffieochtenden in een flat in Ede-Zuid. Sinds januari ondersteunt stichting Ontmoeting het werk. Erika ten Hove is vanuit deze organisatie parttime aan het project verbonden. Ze traint vrijwilligers, bijvoorbeeld in het omgaan met grenzen, en onderhoudt contact met diverse lokale instanties.

„Ik vind het mooi dat dit werk vanuit een kerk is ontstaan. Inmiddels komen de vrijwilligers uit diverse kerken en is hun aantal gegroeid naar 25”, zegt Ten Hove. Bij de verdere uitbouw van het werk wil ze nauw aansluiten bij behoeften in de wijk. Dat begint met het geven van „aandacht en liefde.” „Pas vroeg een vrijwilliger aan een Afghaan: „Waarmee kunnen we u helpen?” „Met een beetje liefde”, antwoordde hij. Dat vond ik mooi.”

Op 12 juni wordt de vernieuwde ontmoetingsruimte van Thuis in Zuid officieel geopend.