Kerkgebouw RCNA in Giroux (Canada) geopend

Kerkgebouw in Giroux (Can.). beeld RD

De Reformed Congregations in North America (RCNA), zusterkerk van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, hebben op zondag 1 december de eerste kerkdienst gehouden in het Canadese Giroux, een dorpje in de provincie Manitoba. De ongeveer zestig kerkgangers zijn lid en dooplid van de dichtstbijzijnde gemeente van de RCNA, in Monarch (Alberta). Zij kwamen voorheen samen in La Broquerie.

Door de toestroom de afgelopen jaren van enkele jonge gezinnen ontstond er ook behoefte aan een eigen school. In het gebouwtje in Giroux, een voormalige gemeenschapshal, konden enkele klaslokalen worden aangebracht. Het geheel bestaat nu uit een kerkzaal met tachtig zitplaatsen, vier klaslokalen en een gemeenschapsruimte. Op vrijdagavond 29 november leidde de consulent, ds. A. Geuze uit Gouda, de laatste dienst in het oude kerkgebouw in La Broquerie, waar meer dan dertig jaar het Woord verkondigd was. Hij preekte aan de hand van Psalm 27:9b over ”Eben-Haezer”. Op zondag 1 december werd het nieuwe gebouw in Giroux in gebruik genomen. Het thema van de morgenpreek was ”De spelonk van Adullam”, naar aanleiding van 1 Samuël 22:2. In de avonddienst werden twee kinderen gedoopt.

De kerkenraad te Monarch heeft twee ‘lezers’ aangewezen die de zondagse diensten leiden.