Kerkenvisie schept helderheid

Foto RD, Anton Dommerholt

AMERSFOORT – Gemeenten en provincies doen er goed aan een kerkenvisie op te stellen. Een dergelijke beleidsnotitie schept duidelijkheid over de toekomst van (historische) kerkgebouwen.

Dat schrijft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in de donderdag gepubliceerde ”Handreiking voor het herbestemmen van vrijkomende kerkgebouwen”.

De komende jaren verliezen gemiddeld twee kerkgebouwen per week hun oorspronkelijke functie, stelt de RCE.

Steeds meer gemeenten en provincie ontwikkelen samen met kerkbesturen en andere betrokken partijen al een kerkenvisie. Zo’n notitie geeft duidelijkheid over welke kerken hun religieuze functie kunnen behouden, welke kerkgemeentes samengevoegd kunnen worden in één gebouw, welke kerken een nieuwe bestemming krijgen en voor welke kerken sloop aan de orde is. Het scheppen van duidelijkheid is een belangrijke voorwaarde voor een verantwoorde her­bestemming, stelt de RCE.

Het maatschappelijk draagvlak voor het behoud van oude kerkgebouwen is groot, ziet de RCE. Daar liggen kansen. Vaak is de kerk met de toren een herkenningsteken in dorp of stad en een baken voor de omgeving. Herbestemming biedt deze kerkgebouwen een toekomst.

Een gids met de titel ”Een toekomst voor kerken” helpt kerkbestuurders invulling te geven aan die herbestemming. De RCE wijst ook op voorbeelden waarbij kerken zijn omgebouwd tot woning, winkel of kantoor.