Kerken veroordelen idee van blanke suprematie

Amerikanen bidden bij de Immanuel Kerk in El Paso tijdens een wake voor de slachtoffers van de schietpartij van zaterdag. beeld EPA, Larry W. Smith

Christelijke leiders in Amerika noemen de aanslagen van afgelopen zaterdag „een exponent van de geestelijke strijd die escaleert” en „het werk van de duivel.” „De tijd van alleen rouwen is voorbij.”

Het waren opvallend scherpe bewoordingen waarmee evangelicale voorgangers zich keren tegen het blanke nationalisme dat leidt tot extremisme. „De suprematie van Christus stijgt boven de blanke suprematie uit”, zegt John Starke, predikant van de Apostles Church Uptown in New York.

2019-08-06-BUI2-bij-shooting06-5-FC_webIs er sprake van een nieuw nationalisme in de VS?

D. A. Horton, verbonden aan de California Baptist University, schrijft dat wanneer in het manifest van de dader in El Paso het idee van de blanke suprematie wordt aangevoerd als motief, de kerk niet mag zwijgen. „Je kan niet zeggen dat elke blanke Amerikaan van Europese komaf de gedachte van de blanke superioriteit verdedigt. Maar je moet dat standpunt wel duidelijk maken. Het manifest van de dader laat immers zien hoezeer de superioriteitsgedachte is verweven met het kwaad. Dat is duivels. Elke huidskleur en elke etnische groep stamt uiteindelijk af van Adam. We zijn daarom allemaal gelijk. En in Christus is ook geen onderscheid.”

Gezaghebbende evangelicale predikanten zoals Greg Laurie en Jack Graham, noemen de aanslagen duivelswerk, dat de kerken scherp moeten afwijzen. „Er is geen enkel argument te noemen waarmee dit kan worden verdedigd”, aldus Laurie. De rector van de SouthWest Baptist Theological Seminary in Fort Worth (Texas), Adam Greenway, sluit zich daarbij aan. „Dit geweld en de gedachte waaruit dit voortkomt moeten in de meest sterke woorden worden veroordeeld.”

Jim Richards, directeur van het kerkelijk bureau van de Southern Baptist Convention, toont zich „verdrietig en verslagen over het alomtegenwoordige kwaad van racisme.” Hij noemt dit „een lastering van de ene ware God, Wiens beeld alle mannen en vrouwen dragen. Het idee dat het ene ras superieur is ten opzicht van het andere is onbijbels. Petrus ontdekte in het huis van Cornelius dat God geen onderscheid maakt.”

76322167_webNationalistische terreur vond voedingsbodem in VS

Geestelijke crisis

Albert Mohler, president van het baptistenseminarie in Louisville, zegt: „Keer op keer vullen de shootings de kranten. We hebben inderdaad te maken met mensen die geestesziek zijn. Het ontbreekt ons aan de middelen en juridische instrumenten om deze mensen te behandelen. Maar niet alleen de individuele daders zijn ziek. De gehele maatschappij zit in een diepe geestelijke crisis. Geen mens is in staat de diepte daarvan te peilen, laat staan die te behandelen. Alleen bij Jezus Christus is redding.”

Behalve de woorden van meeleven en de scherpe veroordeling van de idee dat blanken superieur zijn ten opzichte van andere rassen, zijn er volgens verschillende voorgangers ook concrete maatregelen nodig. Theon Hill, docent communicatiewetenschappen aan het evangelicale Wheaton College, roept op tot het actief bestrijden van de gedachte van de blanke suprematie. „De kerk kan het niet bij een veroordeling laten. Het gaat er nu om dat in prediking, catechese en toerusting mensen leren dat het afwijzen of wegzetten van andere schepselen niet kan en niet mag. Als kerken nu nog niet tot actie willen komen, dan compromitteren ze zich.”

De Zuidelijke Baptisten veroordeelden in 2017 in een resolutie het gedachtegoed en optreden van de zogenaamde alt-right-beweging die de blanke suprematie verdedigt. „Prachtig”, zegt Hill. „Maar wat doet men met leden die desondanks die ideeën aanhangen?”