Kerken veroordelen brute politieoptreden

Een demonstrant tegenover de politie in Washington. beeld AFP

Amerikaanse kerken hebben het brute politieoptreden tegen een zwarte man in Minneapolis scherp veroordeeld. De Nationale Raad van Kerken (NRvK) in de Verenigde Staten spreekt van een „flagrante minachting voor het menselijk leven” die snel en rechtvaardig bestraft moet worden.

Ook de Southern Baptist Convention (SBC), de grootste protestantse kerk in de VS, keurt het politiegeweld en racisme ten scherpste af. In een verklaring, ondertekend door SBC-voorzitter J. D. Greear, roept de kerk op tot het beëindigen van „raciale ongelijkheid en het herstel van rechtvaardigheid.” Volgens de SBC moet er nog veel werk worden verzet „voordat er geen zweem van raciale ongelijkheid meer” is in de Amerikaanse samenleving.

„We worden door de Schrift onderwezen dat mensen zich onderscheiden van de rest van de schepping als wezens die het beeld van God dragen. Van het begin van het leven tot het einde zijn alle mensen –zowel mannelijke als vrouwelijke en van alle etniciteiten, kleuren en leeftijden– heilige wezens die God waardeert en liefheeft. In de wet, de profeten, de evangeliën en de hele canon van de Schrift wordt moord veroordeeld en Gods volk geroepen om de kwetsbaren te beschermen. De Bijbel veroordeelt verder onrecht en misbruik van gezag en geweld. Daarom kunnen volgelingen van Jezus Christus, als een kwestie van christelijke gehoorzaamheid en toewijding, niet zwijgen wanneer onze broeders en zusters, vrienden en mensen die we voor Christus willen winnen, onnodig worden mishandeld, misbruikt of gedood”, aldus de verklaring van de baptistenkerk.

De NRvK noemt „racisme en vooringenomenheid in combinatie met politie een dodelijke combinatie voor zwarte mensen.” De raad stelt dat racisme „een virus is dat in elk aspect van het Amerikaanse leven” te vinden is.

De NRvK constateert dat er „nog steeds geen vaccin voor het racisme en de witte suprematie” is. De conclusie van de raad is: „Onze natie heeft genezing nodig, maar er kan geen genezing zijn zonder gerechtigheid.”

Zaterdag kwamen honderden inwoners van Minneapolis, de stad waar Floyd om het leven kwam, in het Phelps Park Field bijeen om te bidden voor vergeving en genezing. De samenkomst werd gehouden op initiatief van diverse witte en zwarte kerken. Behalve dat er gebeden werd, hielden diverse voorgangers toespraken en was er gospel- en christelijke rapmuziek.

Ds. W. Seth Martin van The Brook Community Church in Brooklyn Park zei: „Bekering begint bij de kerk, en Gods volk moet moedig zijn in het bereiken van anderen. Hij deed tijdens zijn toespraak de bekentenis zich persoonlijk ook schuldig te hebben gemaakt aan racisme.

De ook in Nederland bekende John Piper, sprak niet. Hij nam wel deel aan de samenkomst.

In een gastcolumn in het tijdschrift Christianity Today hekelt de nieuwtestamenticus Dennis R. Edwards uit Chicago dat witte Amerikanen zich nu pas lijken bewust te worden van de onderdrukking van Afro-Amerikanen. „Nu pas ontdekken sommigen dat de witte Amerikanen al heel lang hun knie op de nek van de zwarte Amerikaan hebben gezet.”

Volgens Edwards is het voor zwarte Amerikanen heel moeilijk om te geloven dat witte Amerikanen echt willen breken met het racisme. „Het is moeilijk voor mensen van kleur om te voelen dat wit Amerika vóór ons en niet tégen ons is. Wit Amerika heeft niet aangetoond dat het collectief vastbesloten is zich te bekeren, te berispen en zich te heroriënteren tegen rassenonrecht. Dat geldt ook voor christenen.”