Kerken in verzet tegen annexatieplannen Israël

Annexatie Westelijke Jordaanoever
Vier internationale kerkelijke organisaties hebben een officiële verklaring uitgebracht waarin zij verzet aantekenen tegen de voorgenomen annexatie door Israël, per 1 juli, van Palestijnse bezette gebieden. Foto: Westelijke Jordaanoever. beeld Alfred Muller

De Wereldraad van Kerken, de World Communion of Reformed Churches (WCRC), de Action by Churches Together Alliance en de Lutherse Wereldfederatie hebben maandag een „oecumenische verklaring tegen de annexatie van bezet Palestijns gebied” uitgebracht.

De vier organisaties schrijven dat de „annexatie van zulke gebieden” door Israël „regelrecht in strijd is” met internationale wetgeving, zoals verschillende internationale verdragen en resoluties van de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, een in 2004 gegeven advies van het Internationaal Strafhof en de Vierde Geneefse Conventie uit 1949. Ze roepen de internationale gemeenschap dringend op om in verzet te komen tegen de „unilaterale actie” van Israël.

De opstellers zijn zich bewust van „complexe historische wortels” die aan de „crisis” ten grondslag liggen, maar: „Vrede kan nooit unilateraal worden opgelegd en worden bewerkstelligd met gewelddadige middelen.”

De kerkelijke organisaties willen solidariteit tonen en steun bieden, omdat „de God van het leven ons oproept tot daden van vrede voor allen die onderdrukt worden.”

Ook het Network of Evangelicals for the Middle East (NEME), een verband van evangelicale pastors, docenten en leiders, verzet zich in een verklaring tegen de door Israël voorgenomen annexatie van gebieden op de Westelijke Jordaanoever.

De Raad van Kerken in Nederland betreurde eerder deze maand de gang van zaken rond een brief van onder meer de Wereldraad van Kerken die naar minister Blok van Buitenlandse Zaken was gestuurd. In de gewraakte brief wordt Israël opgeroepen af te zien van zijn voorgenomen annexatieplannen per 1 juli. Deze leidde tot grote onrust in diverse aangesloten verbanden.

De Raad van Kerken heeft vorige week opnieuw een brief naar minister Blok gestuurd. Met deze brief corrigeren voorzitter Geert van Dartel en algemeen secretaris Christien Crouwel het doorsturen van de brief van de Wereldraad van Kerken.

Van Dartel en Crouwel benadrukken nu graag met Blok in gesprek te gaan over de zorgen die in kerken leven over het Palestijns-Israëlische conflict.