Kerkblad De Wekker gedigitaliseerd

De Wekker, het orgaan van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), is volledig gedigitaliseerd. De artikelen zijn sinds dinsdag online te raadplegen via Digibron.nl.

De Wekker, gestart op 6 juli 1888 als Het Stichtse Wekkertje, is daarmee het oudste kerkblad in Digibron. Eerder waren al alle oude jaargangen van de kerkbladen Bewaar het Pand, De Waarheidsvriend, De Saambinder, De Wachter Sions en Het Kerkblad beschikbaar.

De generale synode van de CGK besprak dinsdag in Nunspeet een rapport over De Wekker. Een van de punten was het kerkelijk zegel, dat sinds kort niet meer op De Wekker prijkt. Het past volgens de redactie niet meer bij de nieuwe lay-out. Nu wordt een ander logo gebruikt.

Deputaten kerkrecht vinden echter dat de redactie het kerkelijk zegel niet zomaar mag veranderen: dit is eigendom van de kerken. De lezers van het blad zouden de nieuwe versie dan gaan zien als het officiële kerkelijke zegel. De commissie die het rapport over De Wekker heeft bestudeerd, ziet het zegel graag terug in het kerkblad.

De synode besloot de redactie „ernstig in overweging” te geven „om het kerkelijk zegel weer een plaats te geven in De Wekker.”