Kerkbanken uit Foxham in Museum Klooster Ter Apel

Het echtpaar Bodewes uit Peize. beeld H. Siemensma
3

Museum Klooster Ter Apel heeft onlangs twee kerkbanken uit de gesloten Sint-Martinuskerk van Foxham (Groningen) gekregen. De schenking is afkomstig van de familie Bodewes uit Peize, die hier altijd naar de kerk ging en in 1991 bij de sluiting van de kerk dit kerkmeubilair overnam. Het museum heeft het toegevoegd aan andere objecten uit de Sint-Martinuskerk. „Hiermee kan weer een stukje Gronings kerkelijk erfgoed voor de toekomst behouden worden”, aldus het museum.

De Sint-Martinuskerk is een negentiende-eeuws voormalig rooms-katholiek kerkgebouw in Foxham. Aan de rechterzijde van de zaalkerk met neogotische elementen staat een lage toren. De kerk is in 1891 gewijd door de aartsbisschop van Utrecht P.M. Snickers. In 1990 werd de Marinusparochie samengevoegd met de Willibrordusparochie in Sappemeer. Zij werd in 1991 onttrokken aan de eredienst.